fbpx

Kinek van elővásárlási joga, és honnan szerezhetsz erről tudomást?

 

Ha egy ingatlanra vagy ingatlanrészre valakinek elővásárlási joga van, akkor vevőként ez akár meg is keserítheti, de az biztos, hogy egy picit meghosszabbítja az adásvételi ügymenetet. Ebben a cikkben mindent leírok, amit az elővásárlási jogról tudnod érdemes, akár vevőként, akár tulajdonosként veszel részt egy ingatlan adásvételi ügyletben.

Minden egyes ingatlan adásvétel egyedi eset, ezért most is fokozottan felhívom a figyelmed arra, hogy minden esetben kérj ügyvédi segítséget az ügylet előkészítéséhez és lebonyolításához egyaránt. Különösen igaz ez akkor, ha több tulajdonos is érintett. Nézzük, miért!

 elővásárlási

Egyáltalán mi az az elővásárlási jog?

Nagyon leegyszerűsítve az elővásárlási jog azt jelenti, hogy az elővásárlásra jogosult személynek lehetősége van arra, hogy a harmadik személy előtt megvásárolja az adott ingatlant az ajánlattevő által adott vételi ajánlatban szereplő azonos feltételekkel. Azonos feltételeken értjük mind a vételárat, mind pedig a kifizetés idejét, és minden egyéb feltételt, amely a vételi ajánlatban szerepelt.

Vagyis, ha neked elővásárlási jogod van egy ingatlanra, abban az esetben, ha arra valaki vételi ajánlatot tesz, arról az eladónak kötelessége téged hivatalos úton értesíteni. Neked pedig nyilatkoznod kell, hogy szeretnél-e az elővásárlási jogoddal élni, és a vételi ajánlatban szereplő vételárral megegyező összegért megvásárolni az adott ingatlant vagy ingatlanrészt.

Amennyiben nem élsz a jogoddal vagy a határidő letelte előtt nem nyilatkozol arról, hogy szeretnél-e élni vele vagy sem, abban az esetben értékesíthető az ingatlan harmadik személynek.

 

Így érint téged vevőként, ha valakinek elővásárlási joga van

A legegyszerűbb esetben, ha az elővásárlásra jogosult személy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor mindössze egy kicsit hosszabb ügyintézési időre kell számítanod, mint egyébként. Mindenképpen meg kell ugyanis várni, amíg válasz érkezik ezzel kapcsolatban vagy megvárni, míg letelik a válaszadásra kiszabott határidő.

elővásárlási

Hogyan keletkezik az elővásárlási jog egy ingatlanra?

Az elővásárlási jog alapulhat jogszabályon vagy szerződésen, viszont a jogszabályon alapuló elővásárlási jog megelőzi a szerződésen alapulót. Az elővásárlási jog megállapodással történő alapítása esetén annak megkötése és az elővásárlási jog gyakorlása között rendszerint hosszabb idő telik el, ezért a megállapodást minden esetben írásba kell foglalni!

Elővásárlási jog többnyire a közös tulajdonban lévő ingatlanoknál a tulajdonostársakat illeti meg a jogszabályi rendelkezésekből (Ptk. 6:221 -223. §) kifolyólag. Vagyis, ha egy ingatlannak két vagy több tulajdonosa van, egyik tulajdonos sem adhatja el, még a saját tulajdoni hányadát sem anélkül, hogy erről bármelyik tulajdonostárs tudomást ne szerezne az adásvételt megelőzően.

Bizonyos ingatlanokra a helyi önkormányzat, illetve a Magyar Állam is jogot formálhat. Ha egy ingatlan például műemlékvédelem alatt áll, a kerületi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat és a Magyar Állam is előnyt élvez az adásvételnél.

Társasházak esetén az alapító okiratban szereplő elővásárlási jog csak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés által válik hatályossá. Fontos az is, hogy az adásvételnél eljáró ügyvéd ellenőrizze a társasház törzslapját is a szerződés megkötése előtt.

Osztatlan közös tulajdon esetében az ingatlan birtoklása és használata a tulajdonostársak mindegyikét megilleti tulajdoni hányaduk arányában. Jellemző eset az is, amikor a társasházhoz tartozó garázs, kocsibeálló vagy tároló közös albetétet képez, amely osztatlan közös tulajdonban van. Ilyen esetekben is kötelezően tájékoztatni kell az összes elővásárlásra jogosult tulajdonostársat az adásvétel részleteiről.

 

elővásárlási

Így derítheted ki, hogy van-e elővásárlási joga bárkinek a kiszemelt ingatlanra

Az elővásárlási jog nem mindig szerepel a tulajdoni lapon. Társasházi ingatlanok esetében a társasház törzslapján, illetve a tulajdoni lapon szerepelhet erre vonatkozó bejegyzés. De a társasház alapító okirata is tartalmazhatja a tulajdonostársak erre vonatkozó megállapodását.

Ha valaki szerződésen alapuló elővásárlási jogot szerzett és jogát nem jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba, később nem tehet sokat joga érvényesítéséért. Ha tehát szerződéssel és nem tulajdonostársként szerez valaki elővásárlási jogot ingatlan vagyontárgyra, azt minden esetben be is kell jegyeztetni! Ha ugyanis mégis megtörténik az eladás az ő előzetes értesítése nélkül, abban az esetben a jóhiszeműen tulajdonjogot szerzett vevővel szemben később nem hivatkozhat elővásárlási jogának a megsértésére.

Ügyelnünk kell arra is, hogy az osztatlan közös tulajdon esetében a törvény írja elő az elővásárlási jog fennállását. Ha tehát van tulajdonostárs az ingatlanban, ő mindenképpen elővásárlási joggal rendelkezik. Ezért ha olyan ingatlanra tennél vételi ajánlatot, ahol több tulajdonos is szerepel a tulajdoni lapon, feltétlenül kérdezz rá, hogy minden tulajdonostárs egyetért-e az eladással, vagy várhatóan lesz olyan, aki szintén megvásárolná.

 

Hogyan kell a tulajdonostársak tudomására hozni a vételi ajánlatot?

 

Általánosságban az adásvételt ellenjegyző ügyvéd küldi meg hivatalos postai levélben a vételi ajánlatot a tulajdonostársaknak. Ha a tértivevény szerint legalább 15 nap eltelt a kézbesítés óta, de válasz nem érkezett, úgy lehet tekinteni, hogy a jogosult nem élt elővásárlási jogával. Önkormányzat vagy állami szerv esetében a 30-60 nap az irányadó a földhivatal részére.

A törvény kimondja azt is, hogy a vételi ajánlatot, minden részletére kiterjedően, teljes egészében az elővásárlásra jogosultak elé kell tárni. Vagyis nem csak az ajánlott árat, hanem kifizetésének módját, ütemezését, és azt is, hogy milyen ingóságokkal, visszabérléssel, illetve egyéb egyedi feltételekkel szándékozik az ajánlattevő megvenni az ingatlant.

Ez azért fontos, mert ha valaki élni óhajt az elővásárlási joggal, akkor azt pontosan ugyanezen feltételek mellett teheti meg, amelyek az ajánlatban szerepelnek. Ha tehát neki nem felel meg, hogy az albérlő esetleg bent marad az ingatlanban, vagy a jelenlegi tulajdonos nem viszi el a bútorait, akkor nem tudja, illetve nagy valószínűséggel nem fogja érvényesíteni ezt a jogát.

 

elővásárlási

Mi következik, ha él, vagy ha nem él a tulajdonostárs az elővásárlási jogával?

Amennyiben az elővásárlásra jogosult elfogadja az ajánlatot és él elővásárlási jogával, az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között jön létre, pontosan ugyanazokkal a feltételekkel, mint ami a vételi ajánlatban szerepel.

Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkező tulajdonosok nem kívánnak élni a törvény adta elővásárlási jogukkal, abban az esetben az eladónak a földhivatali eljárásban nem azt kell igazolnia, hogy az elővásárlásra jogosult értesült a vételi ajánlatról, hanem azt, hogy a jogosult lemondott az elővásárlási jogáról, vagy legalábbis a vételi ajánlat közlése óta eltelt időre (15/30-60 nap) figyelemmel úgy kell tekinteni, hogy a jogosult lemondott elővásárlási jogáról.

A gyakorlatban a legjellemzőbb megoldás az szokott lenni, hogy két tanú által hitelesített elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írnak alá az elővásárlásra jogosultak. A későbbi viták elkerülése érdekében az a legszerencsésebb, ha az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat tartalmazza magát az ajánlatot is, vagy ha azt nem is, akkor tulajdonostárs nyilatkozatát arról, hogy a vételi ajánlatot teljes terjedelmében megismerte.

 

A tájékoztatás az eladó felelőssége, de a vevő kockázata!

Mivel a földhivatal elővásárlási joggal kapcsolatos álláspontját a szerződő felek nem az adásvételi szerződés, hanem a bejegyzési engedély benyújtását követően ismerhetik meg, a bejegyzési engedély benyújtására pedig rendszerint a teljes vételár megfizetését követően kerül sor, a vevő, saját érdekét szem előtt tartva, csökkentheti a saját kockázatát egy körültekintő ügyvéd megválasztásával.

Egyéb esetben könnyen találhatja magát abban a kellemetlen helyzetben, hogy hiába fizette meg a teljes vételárat, a földhivatal mégis elutasítja a tulajdonjog bejegyzési kérelmét.

 

elővásárlási

Az ingatlanos jó tanácsa

Amennyiben osztatlan közös tulajdon érintett az adásvételben vagy több tulajdonostársa is van a megvásárolni kívánt ingatlannak, egy dolgot tehetsz, ha vásárlóként nem szeretnél pórul járni. Ez pedig az, hogy hozzáértő személyek segítségét kéred az adásvétel előkészítéséhez és lebonyolításához. Egy tapasztalt és megbízható ügyvéd megkeresése feltétlenül szükséges ilyen esetben.

Így minimalizálhatod annak az esélyét, hogy feleslegesen vesztegesd az időd vagy rosszabb esetben a pénzed egy olyan ingatlanra, amelyet végül más valaki fog megvásárolni, mialatt te esetleg lemaradsz olyan lehetőségekről, amelyek egyszerűbb ügylettel nyélbe üthetők lettek volna.

 

Bízom benne, hogy érdekes és hasznos információkat sikerült nyújtanom ez alkalommal is, és aki olvasta ezt a cikket már képben lesz az elővásárlási jog alapvetéseivel, mielőtt ingatlant ad el vagy vásárol. Ha ingatlant adnál el Győrben vagy környékén, keress bizalommal! Telefon: +36309059273 (hétfő-péntek 9-18h) Mail: info@tothrita.hu

Ne maradj le a további érdekes és hasznos tartalmakról, ingatlanpiaci érdekességekről sem! Kövess Facebookon és You Tube-on! Ha érdekesnek, vagy hasznosnak találtad ezt az írásom megköszönöm, ha megosztod másokkal is!