fbpx

Otthonfelújítási támogatás

 

Az új otthonfelújítási támogatás, amelyet 2021. január 1. óta lehet igényelni, úgy híresült el a közbeszédben, hogy 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni az államtól lakásfelújítás és korszerűsítés céljára. A valóság azonban ennél egy kicsit összetettebb és bonyolultabb. Nézzük is a tényeket!

lakáscélú

Kik igényelhetik az otthonteremtési támogatást?  

Ezt a támogatást kizárólag gyermeket nevelő családok, mozaikcsaládok vagy egyedülálló szülők igényelhetik. Olyan ingatlanra igényelhető a támogatás, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként van nyilvántartva, illetve tanya vagy birtokközpont. Nyaraló felújítására nem vehető igénybe ez az állami segítség.

Az igénylőnek vagy annak kiskorú gyermekének minimum 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie az ingatlanban és legalább egy éve az igénylők lakóhelyéül is kell szolgálnia, tehát ide kell, hogy szóljon az állandó lakcímük. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az elmúlt egy évben került az igénylők tulajdonába az ingatlan, például vásárlás útján.

 

Kizárólag olyan gyermek után igényelhető a támogatás, aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, életkora 25 év alatti vagy fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult.

Az otthonfelújítási támogatás a még meg nem született, de 12. hetét már elért magzatra és felsőoktatásban tanuló vagy önálló munkaviszonyban álló gyermekre is igényelhető, ha még nem töltötte be a 25. életévét. Ha a szülők lakóhelye nem azonos, akkor a gyermeket nevelő fél igényelheti a támogatást, ha viszont mindketten nevelnek gyermeket, akkor a legfeljebb 3 milliós támogatás 50-50%-ára jogosultak. Természetesen az egyik szülő lemondhat a másik szülő javára erről az összegről, ebben az esetben egy lemondó nyilatkozatot kell tennie, így a másik fél igényelheti akár a maximális támogatási összeget is.

Ha valakinek az ingatlanára haszonélvezeti jog van bejegyezve, esetleg jelzáloggal terhelt vagy zártkerti besorolású ingatlanról van szó, az nem kizáró ok a támogatásból.

Mire vehető igénybe az otthonfelújítási támogatás összege?

A lakóházzal azonos helyrajzi számon szereplő egyéb gazdasági épületek, nyári konyhák, tárolók vagy pincék is felújíthatóak a támogatásból. Természetesen ez csak a már meglévő épületekre vonatkozik, eddig még fel nem épült lakóépületekre és melléképületek, tárolók építésére nem igényelhető a támogatás.  Ahogy tetőtér beépítésre sem, mert kitétel az is, hogy az otthonfelújítási támogatásból finanszírozott beruházás nem járhat a lakótér bővülésével, egyes helyiségek funkciójának megváltoztatásával, kizárólag csak a korszerűsítésével, felújításával.

 lakáscélú

Így számolhatjuk ki, hogy milyen összegű támogatásra pályázhatunk

Az otthonfelújítási támogatás maximuma 3 millió forint, ami azt jelenti, hogy legfeljebb ennyi hozzájárulásra pályázhatunk, de csak abban az esetben, ha az önerő összege is ugyanennyi. Szabály ugyanis, hogy a támogatás összege nem lehet több, mint a teljes beruházás költségeinek az 50%-a.

Itt azonban még nem ért véget a szabályok sora, mert szigorú keretek közé van szorítva az elszámolható költségek köre és aránya is. Egyrészt az elszámolásra kerülő költségeket természetesen számlával kell igazolni. Ezen kívül további megkötés, hogy a támogatásként kapott összeget fele-fele arányban lehet anyagköltségre és munkadíjra felhasználni.

Képzeljük el például, hogy szeretnénk felújítani a konyhát. Kiszámoljuk az anyagköltséget a szükséges járólapra és új beépített konyhabútorra. Tegyük fel, hogy ennek az összköltsége 3 millió forint. Úgy döntünk, hogy mi magunk rakjuk le az új burkolatot és elemes konyhabútort szerelünk össze valamelyik lakberendezési áruház kínálatából összeválogatva. A munkadíj tehát 0 forint, mert nem szakember végzi sem a bútorkészítést, sem a burkolást. Ez esetben sajnos nem pályázhatunk az otthonteremtési támogatásra, mivel kikötés, hogy a támogatás összegének a felét munkadíjról szóló számlával kell igazolnunk.

Ha munkadíjjal is tudunk kalkulálni, akkor figyelemmel kell lennünk az 50-50%-os szabályra is. Ez azt jelenti, hogy az anyagköltség és a munkadíj összegének egyaránt el kell érnie akkora összeget, hogy abból a megcélzott teljes támogatási összeg fele kijöjjön. Vagyis a teljes számlaösszeg 25-25%-át el kell érnie az anyagköltségnek és a munkadíjnak egyaránt, ahhoz, hogy a teljes számlaösszeg felét megkaphassuk támogatásként.

Ez a kritérium nem vonatkozik az egyes részmunkákra, csak a teljes számlaösszegre, így beadható és elfogadásra kerül olyan számla is, amelyhez nem tartozik munkadíj vagy vállalkozói szerződés. Tehát nincs teljesen kizárva, hogy egyes munkafolyamatokat mi magunk végezzünk el, és csak az ahhoz tartozó anyagköltségről szóló számlát tehessük be az elszámolásba. Összességében azonban fele-fele arányban kell lennie az anyag és munkadíj költségeinek.

lakáscélú

Mely számlákat fogadják be és melyeket nem?

A legfontosabb, hogy a felújítási munkák igazolására vállalkozói szerződést, az anyagköltségről és munkadíjról számlát, valamint számlaösszesítőt is be kell nyújtani az igénylőnek.

Kizárólag 2021. január 1. után megkötött szerződések és ugyanezen időpont után kiállított számlák kerülhetnek elfogadásra. Ha valamely költséget banki átutalással egyenlítettünk ki, abban az esetben a banki átutalást igazoló dokumentumot vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolatát egyaránt csatolnunk kell a dokumentumok közé.

A számláknak, szerződéseknek minden esetben az igénylő nevére és címére kell szólniuk.

Fontos kitétel, hogy közeli hozzátartozó, egyenes ági rokon munkadíjról szóló számlája nem nyújtható be, illetve olyan vállalkozással sem köthető szerződés, amelyben az igénylőnek bármilyen részesedése vagy tisztsége van.

Az anyagköltség vagy munkadíj a számlán egy tételként összevontan nem szerepelhet. A vállalkozási szerződésben vagy annak mellékletében mind az anyagköltséget, mind a munkadíjat olyan részletezettséggel kell felsorolni, amely a megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi.

Szállítási díj kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben egyazon számlán szerepel a megvásárolt építőanyag és a fuvardíj is. Csak szállítási költség/fuvardíj tételt tartalmazó számla önmagában nem számolható el. A konténeres és egyéb hulladék elszállítása önállóan nem támogatható, csak abban az esetben, ha a kivitelezővel kötött megállapodásban a hulladék elszállítása is szerepel.

Ugyanazokat a tételeket két helyre nem számolhatjuk el, vagyis ha más támogatást is igénybe vettünk, figyelni kell arra is, hogy 5%-os ÁFA-tartalmú, illetve a falusi CSOK kapcsán már elszámolt vagy elszámolni kívánt számlákat nem tehetünk be az elszámolásunkba. Lakás-takarékpénztári megtakarítás felhasználásához benyújtott és KATA-s vállalkozó számlái viszont minden további nélkül benyújthatók.

lakáscélú

Az elbírálás menete és időtartama

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtanunk, ahol a beadás dátumát figyelembe véve, 30 napon belül bírálják azt el. Amennyiben valamilyen hiánypótlásra van szükség, erre szintén 30 napot kapunk, hogy prezentáljuk a hiányzó számlákat, szerződéseket, egyéb dokumentumokat. A hiánypótlás benyújtásáig eltelt idő nem számít bele az elbírálás 30 napos határidejébe.

Természetesen a kincstár jogosult arra, hogy a támogatás igénybevételének jogszerűségét helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálja. Erre a legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. nappal bezárólag van lehetősége. Amennyiben az derül ki, hogy az igénylő jogosulatlanul vette fel a támogatást vagy nem a szabályok szerinti felújítási munkákra fordította azt, abban az esetben késedelmi kamattal terhelve kell visszafizetnie a kincstárnak a korábban kiutalt összeget.

Annyi tehát bizonyos, hogy nagy segítség lehet ez a lakásfelújítási támogatás a gyermeket nevelő családoknak, de mivel a támogatási összeget csak a munkák végeztével tudjuk igényelni, tehát magunknak kell előfinanszírozni a beruházás teljes összegét, alaposan meg kell tervezni és kiszámolni az egyes költségeket.

lakáscélú

Ezzel a lakáscélú állami támogatásokat bemutató cikksorozat végéhez érkeztünk, ha még nem olvastad az előző részeket  a CSOK-ról és a kedvezményes CSOK-hitelről szóló írást itt találod, a Babaváróról és a Falusi CSOK-ról pedig itt olvashatsz. Természetesen az 5%-os ÁFA, az ÁFA visszaigénylés lehetősége, a jelzáloghitel elengedés, és az illetékmentesség témája sem maradhatott ki a sorból, ezekről is olvashatsz a blogon.

 

Ha pedig már készen van minden előzetes számítás, és komplett pénzügyi terved van arra, hogy a leendő ingatlanodat megvásárold, keress bizalommal! Szívesen segítek lakáscéljaid elérésébe, és persze megtalálni az igazit! Akár eladnál, akár vennél, telefonon vagy e-mailben is elérsz. Telefon: +36309059273 (hétfő-péntek 9-18h) Mail: info@tothrita.hu