fbpx

Amit tudnod érdemes a hiteles végrendelkezésről

 

Még ha nem is szeretünk gondolni erre, sajnos, ahogy minden más, egyszer a szeretteink és a mi életünk is a végéhez ér. Ha egyébként is tudatosan és előrelátóan éljük az életünket, előbb vagy utóbb tehát, de felvetődik a gondolat az emberben, hogy mi lesz a sorsa azoknak a földi javaknak, amelyeket élete során összegyűjtött.

Érzékeny téma, és sokan tabuként is kezelik a halál kérdését, ezért sokszor a hozzátartozók is érdemi információk hiányában, bizonytalanul és ráadásul érzelmileg meggyötörve állnak a hagyatéki ügyintézés előtt, amikor eljön a szomorú pillanat. Ennél már csak akkor szokott nagyobb zavar és döbbenet kialakulni, ha kiderül, hogy van végrendelet, és az esetleg nem vág egybe a törvényes öröklési rend szerintiekkel. Ezért szeretném most ezt a témát is egy kicsit közelebb hozni. Pillantsunk be a végrendelkezés magyarországi jogi szabályozásába!

Ha nincs semmilyen dokumentum, amelynek okán el lehetne térni ettől, akkor a törvényes öröklés rendje érvényesül, amelyet a Polgári Törvénykönyv szabályoz. Ugyanitt találhatóak rendelkezések az öröklésből való kiesésről, az ági öröklésről, a kötelesrészről és a hagyatéki tartozások kielégítéséről. A hagyatéki eljárás lefolytatásával kapcsolatos rendelkezéseket a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény határozza meg.

örökül

Így hagyhatsz érvényes végrendeletet

Sok embert foglalkoztat az a kérdés, hogy halálát követően kié lesz majd a vagyona, illetve az is, hogy ezt a vagyont hogyan tudná az általa meghatározott személy vagy személyek birtokába juttatni. Ez a kérdés különösen azoknál jelentőségteljes, akiknek nincsenek egyenesági rokonaik, vagy megromlott velük a kapcsolata.

A végintézkedések lényege, hogy az örökhagyó maga dönt a vagyona sorsáról, így tehát eltérhet a törvényes öröklés rendjétől. Végintézkedés például a végrendelet, a halál esetére szóló ajándékozás, és az öröklési szerződés is.

A végrendelet érvényességének legfőbb kritériuma az, hogy megállapíthatónak kell lennie, hogy az örökhagyótól származik és az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést kell tartalmazzon.

A különféle végrendelkezési formákra azonban eltérő érvényességi feltételek vonatkoznak.

 

Saját kezűleg írt végrendelet

Írásbeli magánvégrendeletnél abban az esetben, ha az örökhagyó sajátkezűleg írja és aláírja a végrendeletet, akkor nem szükséges tanúkkal ellenjegyeztetni a dokumentumot. De fontos tudni, hogy ez csak és kizárólag a kézzel írt végrendeletekre igaz!  A gépírás akkor sem számít saját írásnak, ha magától a végrendelkezőtől származik!

 

Más által írt végrendelet

Ha más írja a végrendeletet, abban az esetben mindenképpen két tanú szükséges, akiknek az együttes jelenlétében kell a végrendeletet aláírni, vagy ha az örökhagyó azt már korábban aláírta, akkor a két tanú együttes jelenlétében kell azt a magáénak elismernie. Mindkét esetben elmondható, hogy egyértelműen ki kell derülnie a végrendeletből, ha azt valaki tanúként írta alá.

Ez azért is lényeges, mert olyan esetekben, ahol a végrendelet érvényessége vitatott, nem mindegy például, hogy az ügyvéd, aki szerkeszti a végrendeletet, csak okiratszerkesztői minőségben szerepel vagy tanúként is.  Az okiratszerkesztő ügyvéd ugyanis lehet tanú is, nincs kizáró ok.

 

örökül

Ki lehet tanú?

Tanú kizárólag olyan személy lehet, aki az örökhagyót ismeri és képes a személyazonosságának tanúsítására. Nem lehet azonban tanú kiskorú személy vagy cselekvőképtelen nagykorú, és olyan személy sem, aki gondnokság alatt áll és cselekvőképessége részlegesen úgy korlátozott, hogy ez kizárja a tanúkénti közreműködését, és persze az sem, aki írástudatlan.

 

Lehet-e a végrendelet tanúja egyben kedvezményezett is?

A válasz röviden, nem. Illetve bizonyos feltételekkel. Ha ugyanis a tanú kedvezményezttje is a végrendeletnek, akkor a végrendeletnek az ő és a hozzátartozója javára szóló juttatást tartalmazó rendelkezése érvénytelen lesz. Kivéve, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó saját kezűleg írta és aláírta, vagy ha az érintett tanún kívül további tanúk vannak, tehát az ő kihagyásával is megvan a két tanú.

 

Melyik végrendelet érvényes, ha több is van?

Ha az örökhagyó több végrendeletet is ír, az újabb keltezésű minden esetben hatálytalanítja, gyakorlatilag felülírja a korábbit. Ez alól csak a korábbi végrendelet azon rendelkezései képezhetnek kivételt, amelyek nem ellentétesek a későbbi végrendelettel. Ezek továbbra is élő rendelkezések lesznek. De főszabályként mindig az újabb végrendelet az irányadó. Ebből egyértelműen kiderül az is, hogy a végrendelet fontos eleme a keltezés is, vagyis hogy egyértelműen kiderüljön az iratból, hogy mikor írták.

 

örökül

Minden vagyont bele kell írni a végrendeletbe?

Természetesen nem kötelező a végrendeletben a teljes hagyatékról rendelkezni. Előfordul az is, hogy az örökhagyó csak az ingatlanvagyonáról rendelkezik, az ingóságairól nem. Ha a formai követelményeknek egyebekben megfelel, természetesen ez a típusú végrendelet is érvényes lesz. A többi vagyonrész ilyen esetekben azok közt az örökösök közt kerül elosztásra, akik akkor is örökölnének, ha nem lenne végrendelet.

 

Van-e garancia a végrendeletben foglaltak végrehajtására?

Mivel a végrendelet, mint dokumentum hitelességét csak a szigorú formai és tartalmi feltételek együttes teljesülése esetén ismerik el hitelesnek, nem érdemes kockáztatnod a végakaratod teljesülését azzal, hogy egy sajtcédulára a kézírásoddal feljegyzed azt.

Ha biztos akarsz benne lenni, hogy végakaratod teljesül, és azok örökölnek utánad, akiket te megjelölsz kedvezményezettként, az a legbiztosabb, ha közjegyző segítségét kéred az elkészítéséhez, és közokiratba foglaltatod. Ebben az esetben a végrendeleted a tartalmi és keletkezésének körülményei tekintetében törvényi védelem áll amellett, hogy a végrendelet a jogszabályok megtartásával készült.

A közjegyző által készített végrendelet felvételre kerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába is. A hagyatéki eljárás során e nyilvántartás segítségével az eljáró közjegyző teljesen biztosan tudomást szerez a végrendelet létéről, és biztosítja annak feltétlen érvényesülését.

 

Hasznosnak találtad a cikket? Oszd meg másokkal is!

Ha szeretnél lakást vásárolni, vagy eladni a közeljövőben, vagy ingatlant örököltél és nem tudod mihez kezdj vele, kattints ide és olvasd el mindaz, amit erről tudni érdemes. Keress bizalommal telefonon, vagy e-mailben, szívesen és több évtizedes ingatlanértékesítő tapasztalatommal tudok segíteni! Telefon: +36309059273 (hétfő-péntek 9-18h) Mail: info@tothrita.hu