fbpx

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTEL

 1. Általános szerződési feltétel alkalmazási köre, módosítása

 

 1. ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF tartalmazza a P&R Iránytű Ingatlan Bt. által a https://tothrita.hu/leggyakoribb-hibak-az-ingatlan-eladasakor-e-book oldalon elérhető, Az Ingatlanértékesítés pszichológiája című e-book értékesítésére, megvásárlására vonatkozó általános szerződési feltételeket, így többek között a szerződéskötés menetére, a szerződés létrejöttére, felek jogaira és kötelezettségeire, fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Jelen Általános szerződési feltétel 2024. március 29. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

 1. ÁSZF módosítás

A Vállalkozás jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan, Ön tájékoztatása mellett módosítani. A módosításokat csak a módosítás honlapon történő közzétételét, Ön számára elérhetővé tételét követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

 1. Általános információk
 2. Vállalkozásról

Vállalkozás neve: P&R Iránytű Ingatlan Bt.

Adószáma: 25717710-1-08

Székhelye: 9027 Győr, Gyóni G. stny. 4.

Elektronikus levelezési cím: info@tothrita.hu

Telefonszám: +36 30 905 9273

 

 1. Online jelenlét

Weboldal: https://tothrita.hu/leggyakoribb-hibak-az-ingatlan-eladasakor-e-book

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: admin@megacp.com

Face-book: https://www.face-book.com/tothrita.hu

 

 1. Értelmező rendelkezések

Általános szerződési feltétel: az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki a szolgáltatást megrendeli, használja, igénybe veszi vagy az szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: P&R Iránytű Ingatlan Bt.

Megrendelő: Ön, aki a honlapon keresztül, az elektronikus kiadvány vonatkozásában leadott rendelése alapján létrejött adásvételi szerződés vevője.

Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, aki igénybe veszi az ingyenes e-book letöltési lehetőséget. A felhasználó jogosult az e-book személyes, nem kereskedelmi célú használatára a letöltést követően.

Használati megállapodás: Vállalkozásunk, mint szolgáltató és Ön, mint felhasználó között ingyenes elektronikus kiadvány letöltése céljából létrejött megállapodás.

E-book: Az e-book (e-könyv) olyan digitalizált (elektronikus) könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése. Az e-book nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet nyilvántartásba vettek.

Online felhasználási megállapodás: Egy olyan megállapodás, amelynek keretében a vállalkozás a honlapján ingyenesen hozzáférhetővé tesz egy vagy több elektronikus kiadványt, és a felhasználó a honlapon keresztül igénybe veszi ezt a lehetőséget.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával összefüggő vitás ügy.

 

 1. Szerződés

Szerződéskötés technikai lépéseiről az ÁSZF III. pontjában talál részletes tájékoztatást.

Ön által a honlapon történő letöltési kérelem és az általunk küldött visszaigazolás alapján köztünk létrejött használati megállapodás elektronikus úton jön létre, amely írásbeli szerződésnek minősül. Vállalkozásunk azt iktatja, így az később – adatkezelési időn belül – bármikor hozzáférhető és megtekinthető lesz.

A letöltési kérelem elküldését megelőzően, valamint azt követően bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a honlapon. Amennyiben a letöltést követően bármilyen észrevétele vagy hibát észlel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az ÁSZF II.1. pontjában megadott elérhetőségeink valamelyikén.

A köztünk létrejött szerződés nyelve magyar.

Vállalkozásunk semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

III. E-book megrendelési felület használatának feltételei

 1. Ki jogosult rendelésre?

A honlapon azok a (cselekvőképes) természetes személyek vagy jogi személyek vásárolhatnak, akik a megrendelésük elküldését megelőzően megismert ÁSZF-ben és Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket magukra nézve kötelező erejűnek ismerik el.

A honlapon regisztráció nélkül, vendégként lehet vásárolni.

 1. Hogyan tud letölteni az oldalon?

A honlapon vendégként, külön regisztráció nélkül tölthet le.

A letöltéshez szükséges adatokról III.3. pontban tájékozódhat.

 1. Milyen eszközről, böngészőről tudja használni a honlapot?

A megrendelési felület megnyitásához, megtekintéséhez általános használatban lévő, bármely internetezésre szolgáló böngészőprogram elegendő. Sajnos rajtunk kívül álló okból előfordulhat, hogy egyes böngészők az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak, így az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Ha a weboldal megtekintésével, használatával kapcsolatban problémája merül fel, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot az II.1. pontban meghatározott elérhetőségeink egyikén.

 

 1. Elektronikus kiadvány letöltése
 2. 1. E-book

A Vállalkozásunk által kínált termék letöltésére a

https://tothrita.hu/leggyakoribb-hibak-az-ingatlan-eladasakor-e-book weboldalon keresztül kerülhet sor. A honlap megnyitását követően megjelenik az oldal kínálati felülete, itt találja meg a Vállalkozás által letöltésre kínált terméket.

A termék lényeges tulajdonságai, jellemzői az oldalon megismerhetőek.

Az e-book ingyenesen elérhető, így nem tartalmazza az általános forgalmi adót vagy bármely más kötelező terhet. Az e-book ingyenes letöltésének lehetősége mindenki számára egyformán biztosított.

Az e-book elérhetőségének feltételeihez fenntartjuk a jogot a módosításhoz, azonban minden változás előtt tájékoztatjuk a felhasználókat. A módosítások kizárólag a bejelentést követően kezdődő új letöltésekre vonatkoznak.

Amennyiben a honlapon technikai hiba folytán téves információ jelenne meg az e-book hozzáférhetőségével kapcsolatban, arra törekszünk, hogy haladéktalanul felhívjuk a figyelmét, és felkínáljuk Önnek a lehetőséggel, hogy az aktualizált információk alapján dönthessen a letöltésről.

 1. Megrendelés leadása

A megrendelések leadása elektronikusan a https://tothrita.hu/leggyakoribb-hibak-az-ingatlan-eladasakor-e-book oldalon történhet.

A kiadvány megrendeléséhez az oldal megnyitását követően a „Megrendelem” vagy „Kérem az e-book-ot” gombra történő kattintás szükséges. A vásárlás feltételei az alábbiak: a rendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadása, az Általános szerződési feltétel megismerése, elfogadása, az Adatkezelési tájékoztató megismerése, elfogadása, IV.5. pontban rögzített nyilatkozat megtétele.

 1. A letöltéshez szükséges adatok

A letöltés teljesítéséhez alábbi adatokra van szükségünk:

– név,

– e-mail cím;

Kérjük azt az e-mail címet adja meg, ahova az elektronikus kiadványt fogadni szeretné!

 

 1. Adatok ellenőrzése

A letöltési adatok véglegesítéséhez, elküldés előtt átnézheti megadott adatait, azokon még tud módosítani.

Kérjük, ügyeljen a megadott adatok pontosságára!

 

     5. Letöltési folyamat

  A letöltés elindítása előtt kérjük, ismerkedjen meg Általános Szerződési Feltételeinkkel és Adatkezelési Tájékoztatónkkal. Ezek elfogadását a „Kérem az e-book-ot” gombra kattintással hagyja jóvá.

  Az „E-book letöltése” gombra kattintva kezdeményezheti az e-book ingyenes letöltését. A letöltés azonnali, és semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár.

  Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a letöltéssel kapcsolatban, kérjük, ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot az ÁSZF-ben megadott elérhetőségeink egyikén.

   

  1. Letöltési folyamat visszaigazolása

  A letöltési kérelmét az elküldését követően azonnal visszaigazoljuk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a kérelem elküldését követő 48 órán belül, kérjük, ellenőrizze a levélszemét, illetve promóciós mappáját vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a további segítségért.

  A kérelem és annak visszaigazolása akkor tekinthető sikeresnek, amikor az Ön számára hozzáférhetővé válik. A letöltési kérelem megerősítése jelzi, hogy sikeresen feliratkozott az e-book ingyenes letöltésére, és hozzáférhet az e-bookhoz a visszaigazolásban található utasítások alapján.

   

  7. Letöltés megvalósulása

  Az e-book letöltési kérelme az Ön által megadott e-mail címre megerősítő e-mail formájában kerül elküldésre, amely tartalmazza a letöltési linket, legkésőbb 48 órán belül a kérelem beérkezése után. A letöltési linkről pdf formátumban tudja letölteni az e-bookot.

   

  8. Felhasználási jogok

  A letöltési kérelem megerősítését és az e-book letöltését követően Ön, mint felhasználó az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogokat szerez. Az e-book-ot kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra, saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékein (például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó) használhatja. Az e-book-ot saját eszközein korlátlan számban nyithatja meg és olvashatja.

   

   9. Hírlevélre történő feliratkozás

    Kérésére akcióinkról, esetleges nyereményjátékainkról, szolgáltatásainkról e-mail üzenetben küldött hírlevél útján értesítjük. Hírlevelet csak abban az esetben küldünk Önnek, ha erre külön feliratkozik. A hírlevelek marketing célt szolgálnak.

    A hírlevelekkel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az Adatkezelési tájékoztatóban találja, amely a honlapon szintén elérhető (honlap alja).

     

    10. Felelősség

    Ön a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Vállalkozásunk nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni káráért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, valamint életet, testi épséget és egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség esetein kívül.

    Vállalkozásunk nem vállal felelősséget azért, ha a honlap használatában az internetes hálózatban fellépő hiba fennakadást okoz.

    Ön köteles a honlap használata során tartózkodni az olyan fajta magatartástól, amellyel harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat akár közvetlenül, akár közvetett módon sértene. A magatartásáért kizárólagosan Ön felel, az ilyen jogsértő esetben teljes mértékben együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

     

    1. Digitális tartalmak letöltésével és használatával kapcsolatos jogok és korlátozások

     

    A Felhasználó által letöltött e-book (elektronikus könyv) vonatkozásában a következő felhasználási jogok és korlátozások érvényesek:

    1. Felhasználási jogok:
     • A Felhasználó a letöltés során kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra jogosult használni az e-book-ot.
     • A Felhasználó jogosult az e-book-ot saját személyi számítógépén, táblagépén, mobiltelefonján vagy egyéb elektronikus olvasó eszközén megnyitni, olvasni és tárolni.
    2. Másolási és terjesztési korlátozások:
     • Az e-book másolása, terjesztése, átruházása, kölcsönzése, bérbeadása, eladása vagy bármilyen formában történő továbbadása harmadik fél részére szigorúan tilos.
     • Az e-book tartalmának bármely részének kinyomtatása, elektronikus vagy más módon történő másolása csak a Felasználó személyes használata céljából megengedett.
    3. Felhasználási korlátozások:
     • Az e-book bármely részének módosítása, szerkesztése, adaptálása, fordítása vagy saját műként való újrafelhasználása szigorúan tilos.
     • Az e-book vagy annak bármely részének nyilvánosságra hozatala, közzététele vagy bármilyen formában történő megosztása, beleértve az online platformokon vagy közösségi médiában való megjelenítést, szigorúan tilos.
    4. Szerzői jogok:
     • Az e-book tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogokat kizárólag a Kiadó/Vállalkozás birtokolja és minden jog fenntartva.
     • A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a szerzői jogokat, és elkerülni minden olyan tevékenységet, amely sérti vagy megsérti a szerzői jogokat.

    Ezen felhasználási feltételek megszegése jogi következményeket vonhat maga után, beleértve a szerződés megszegéséből eredő kártérítési felelősséget és a szerzői jogi jogsértésekkel kapcsolatos jogi eljárásokat.

     

     IV. Panaszkezelés, jogérvényesítés

     1. Termékünkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatos panaszait, kifogásait az alábbiak szerint tudja közölni Vállalkozásunkkal:
     2. Szóban telefonon

     Vállalkozásunk az I.1. pontban megadott elérhetőségen is felveszi panaszait. A telefonbeszélgetésről jegyzőkönyvet készít és azt legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi Ön részére.

     1. Írásban: postai úton, e-mail útján, előterjesztett panasz.

     Vállalkozásunk az írásban érkezett panaszt legkésőbb annak beérkezését követő 30 napon belül írásban megválaszolja, ugyanolyan módon, ahogy a panasz érkezett.

     A panaszt, panaszról készült jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Vállalkozásunk öt évig köteles megőrizni.

     Amennyiben Vállalkozásunk panaszát elutasítja, úgy azt megindokolja és tájékoztatja Önt arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

     1. Amennyiben álláspontja szerint a panasza nem megfelelően került elbírálásra, úgy a jogvita rendezésére a panaszát az alábbi hatóságoknak küldheti meg:
     2. Panaszát megküldheti az Európai Unió online vitarendezési platform (ODR platform) részére.

     https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

     Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végig mennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára.

      

     1. Panaszával lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

     A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A testület eljárása az Ön kérelmére indul, amelyet a testület elnökéhez kell benyújtani. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

     Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

     Illetékesség

     Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

     A Békéltető testületek elérhetőségei: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

     A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

     Vállalkozásunk székhelye szerint illetékes békéltető testület:

     Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

     Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

     Telefonszáma: 06-96-520-217

     Elnök: Dr. Bagoly Beáta elnök

     E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

     Weboldal: https://gymsmkik.hu/bekelteto

      

     Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

     Vállalkozásunkat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a testület értesítésének kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztó igényének jogossága és az ügy körülményei vonatkozásában, köteles tényállítását előadni, valamint az azt alátámasztó bizonyítékokat csatolni. Vállalkozásunk köteles továbbá a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (eseti alávetés) vagy ennek kizárására vonatkozó nyilatkozatát illetően válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

     Vállalkozásunk köteles biztosítani egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét a meghallgatáson.

      

     A Vállalkozó nyilatkozik, miszerint békéltető testületnél általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

     1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

     A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal.

     A kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

      

     1. IX. Irányadó jogszabályok
     • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
     • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
     • CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
     • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
     • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről

     Copyright © 2024 by tothrita.hu. Minden jog fenntartva. Ez az oldal nem része a Meta weboldalnak vagy a Meta Inc.-nek. Ez a weboldal nem támogatott a Meta által semmilyen formában. A Meta a Meta Inc. bejegyzett márkaneve.