fbpx

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTEL

 1. Általános szerződési feltétel alkalmazási köre, módosítása

 

 1. ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF tartalmazza a P&R Iránytű Ingatlan Bt. által a https://tothrita.hu/az-ingatlanertekesites-pszichologiaja-e-book/ oldalon elérhető, Az Ingatlanértékesítés pszichológiája című e-book értékesítésére, megvásárlására vonatkozó általános szerződési feltételeket, így többek között a szerződéskötés menetére, a szerződés létrejöttére, felek jogaira és kötelezettségeire, fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Jelen Általános szerződési feltétel 2023. december 15. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

 1. ÁSZF módosítás

A Vállalkozás jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan, Ön tájékoztatása mellett módosítani. A módosításokat csak a módosítás honlapon történő közzétételét, Ön számára elérhetővé tételét követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

 1. Általános információk
 2. Vállalkozásról

Vállalkozás neve: P&R Iránytű Ingatlan Bt.

Adószáma: 25717710-1-08

Székhelye: 9027 Győr, Gyóni G. stny. 4.

Elektronikus levelezési cím: info@tothrita.hu

Telefonszám: +36 30 905 9273

 

 1. Online jelenlét

Weboldal: https://tothrita.hu/az-ingatlanertekesites-pszichologiaja-e-book/

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: admin@megacp.com

Face-book: https://www.face-book.com/tothrita.hu

 

 1. Értelmező rendelkezések

Általános szerződési feltétel: az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki a szolgáltatást megrendeli, használja, igénybe veszi vagy az szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: P&R Iránytű Ingatlan Bt.

Megrendelő: Ön, aki a honlapon keresztül, az elektronikus kiadvány vonatkozásában leadott rendelése alapján létrejött adásvételi szerződés vevője.

Vásárló: Az a természetes vagy jogi személy, vállalja az e-book megvásárlásával járó fizetési kötelezettséget. A vásárló jogosult az e-book személyes, nem kereskedelmi célú használatára a megvásárlást követően.

Adásvételi szerződés: Vállalkozásunk, mint eladó és Ön, mint vevő között elektronikus kiadvány értékesítése céljából létrejött szerződés.

E-book: Az e-book (e-könyv) olyan digitalizált (elektronikus) könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése. Az e-book nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet nyilvántartásba vettek.

Online adásvételi szerződés: olyan adásvételi szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás egy honlapon kínál megvételre valamilyen árut és a fogyasztó az adott honlapon keresztül rendeli meg az árut.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával összefüggő vitás ügy.

 

 1. Szerződés

Szerződéskötés technikai lépéseiről az ÁSZF III. pontjában talál részletes tájékoztatást.

Ön által a honlapon leadott rendelés és az általunk küldött visszaigazolás alapján köztünk elektronikus úton szerződés jön létre, amely írásbeli szerződésnek minősül, Vállalkozásunk azt iktatja, az utólag – adatkezelési időn belül – hozzáférhető és megtekinthető.

Önnek a megrendelés elküldését megelőzően bármikor lehetősége van a honlapon az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelést követően észlelt hibák korrigálása érdekében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Kollégáinkkal az ÁSZF II.1. pontjában meghatározott elérhetőségeink egyikén.

A köztünk létrejött szerződés nyelve magyar.

Vállalkozásunk semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

III. E-book megrendelési felület használatának feltételei

 1. Ki jogosult rendelésre?

A honlapon azok a (cselekvőképes) természetes személyek vagy jogi személyek vásárolhatnak, akik a megrendelésük elküldését megelőzően megismert ÁSZF-ben és Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket magukra nézve kötelező erejűnek ismerik el.

A honlapon regisztráció nélkül, vendégként lehet vásárolni.

 1. Hogyan tud vásárolni az oldalon?

A honlapon vendégként, külön regisztráció nélkül vásárolhat.

A vásárláshoz szükséges adatokról III.3. pontban tájékozódhat.

 1. Milyen eszközről, böngészőről tudja használni a honlapot?

A megrendelési felület megnyitásához, megtekintéséhez általános használatban lévő, bármely internetezésre szolgáló böngészőprogram elegendő. Sajnos rajtunk kívül álló okból előfordulhat, hogy egyes böngészők az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak, így az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Ha a weboldal megtekintésével, használatával kapcsolatban problémája merül fel, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot az II.1. pontban meghatározott elérhetőségeink egyikén.

 

 1. Elektronikus kiadvány megvásárlása
 2. 1. E-book

A Vállalkozásunk által kínált termék megvásárlására a

https://tothrita.hu/az-ingatlanertekesites-pszichologiaja-e-book/ weboldalon keresztül kerülhet sor. A honlap megnyitását követően megjelenik az oldal kínálati felülete, itt találja meg a Vállalkozás által vásárlásra kínált terméket.

A termék lényeges tulajdonságai, jellemzői az oldalon megismerhetőek.

A termék ára érvényes általános forgalmi adót és az egyéb kötelező terheket is tartalmazza. Az árak magyar forintban (Ft) értendőek.

Az ár változtatás jogát fenntartjuk, a módosított árak a honlapra történő felkerüléssel hatályosak, nem érintik a már leadott, de még nem teljesített megrendeléseket.

Nem vállalunk fellelőséget a tőlünk elvárható gondosság és/vagy a honlap rendszerének hibájából eredő, mindenki számára nyilvánvalóan felismerhető módon tévesen feltüntetett irreális (közismerthez képest jelentősen eltérő) árért. Ilyen esetben nem vagyunk kötelesek a honlapon feltüntettet áron szolgáltatni a megrendelt terméket, ugyanakkor a hiba észlelését követően felvesszük Önnel a kapcsolatot és tájékoztatjuk Önt a hibás ár feltüntetéséről, felajánljuk a rendelés módosítását vagy a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét.

 1. Megrendelés leadása

A megrendelések leadása elektronikusan a https://tothrita.hu/az-ingatlanertekesites-pszichologiaja-e-book/  oldalon történhet.

A kiadvány megrendeléséhez az oldal megnyitását követően a „Megrendelem” vagy „Kérem az e-book-ot” gombra történő kattintás szükséges. A vásárlás feltételei az alábbiak: a rendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadása, az Általános szerződési feltétel megismerése, elfogadása, az Adatkezelési tájékoztató megismerése, elfogadása, IV.5. pontban rögzített nyilatkozat megtétele.

 1. Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok

A megrendelés teljesítéséhez alábbi adatokra van szükségünk:

– vezetéknév,

– keresztnév,

– e-mail cím;

– számlázási adatok: név, ország, irányítószám, település, utca, házszám, cég esetén adószám.

Kérjük azt az e-mail címet adja meg, ahova az elektronikus kiadványt fogadni szeretné!

 

 1. Adatok ellenőrzése

A megrendelés véglegesítése, elküldése átnézheti megadott adatait, azokon még tud módosítani.

Kérjük, ügyeljen a megadott adatok pontosságára!

 

 1. Megrendelés elküldése

A megrendelés elküldése előtt Ön kifejezetten nyilatkozik arról, hogy beleegyezik Vállalkozásunk teljesítésébe, egyúttal tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogát. Az elállási jogról VI. pontban részletes tájékoztatást talál.

Ha befejezte vásárlását, az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató megismerését és jelölőnégyzetben történő kattintással történő elfogadást követően a „Küldés” gombbal tudja megrendelését elküldeni részünkre. Fontos, hogy a megrendelésének elküldése fizetési kötelezettséggel még nem jár.

Amennyiben megrendelésével kapcsolatban kérdésünk merülne fel, Kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot egyeztetés céljából.

 

 1. Fizetés

A megrendelt e-book vételárát Ön a megrendeléskor bankszámlára történő utalással tudja kifizetni. A megrendelés elküldését követően e-mailben küldünk Önnek egy visszaigazolást, amely tartalmazza a fizetési utasításokat, beleértve vállalkozásunk bankszámlaszámát, a fizetendő összeget, valamint a közlemény rovatba beírandó megrendelési azonosítót.

A banki utalás során Önnek szükséges megadnia a megfelelő utalási adatokat, beleértve a vállalkozásunk bankszámlaszámát, a megrendelési azonosítót a közlemény rovatban, valamint az utalás összegét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a banki utalás feldolgozási ideje bankjától függően változhat, ezért kérjük, időben indítsa el az utalást, hogy az e-book elérhetővé váljon a lehető legrövidebb időn belül!

Figyelemmel kísérjük a beérkező utalásokat, és amint az Ön által küldött összeg megérkezik bankszámlánkra, e-mailben értesítjük Önt a fizetés beérkezéséről, és hozzáférést biztosítunk az e-book letöltéséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tranzakció biztonságos, azonban a banki utalásokkal kapcsolatos további információért és biztonsági tanácsokért forduljon a számlavezető bankjához!

Amennyiben a fizetés az előírt határidőn belül nem érkezik meg, fenntartjuk a jogot a megrendelés visszamondására. További információért vagy segítségért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

 

 1. Megrendelés visszaigazolása

A megrendelését a megrendelés megérkezését követően haladéktalanul visszaigazoljuk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a megrendelést követő 48 órán belül Önhöz, úgy mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő hozzánk, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az hozzáférhetővé válik. Közöttünk akkor jön létre a megrendelt termékekre (e-bookra) vonatkozó adásvételi szerződés, amikor Önhöz megérkezett a rendelést visszaigazoló e-mail.

 1. Termék elérése

A termék a megrendelést, a vételár kiegyenlítését követően az Ön által megadott e-mail címre legkésőbb 48 órán belül kerül megküldésre pdf formátumban.

 1. Felhasználási jog

A megrendelés és a vételár megfizetését követően Ön, mint vásárló az e-könyvön az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez. A terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén (például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó) jogosult használni azzal, hogy a terméket saját eszközein korlátlan számban használhatja.

 1. Számla

Vállalkozásunk a rendelésekről minden esetben elektronikus számlát állít ki a szamlazz.hu online számlázó program segítségével. Az elektronikus számla a rendelés teljesítése után a vásárláshoz szükséges megadott e-mail címre kiküldött e-mailből tölthető le. A számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

Vállalkozásunk a számlák kiállítása során a számla kötelező adattartalmának rögzítése érdekében (pl. név, számlázási cím, adószám/adóazonosító jel) személyes adatokat továbbít a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére. Az adattovábbításról részletesebb tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztatónkban talál.

 

 1. Hírlevélre történő feliratkozás

Kérésére akcióinkról, esetleges nyereményjátékainkról, szolgáltatásainkról e-mail üzenetben küldött hírlevél útján értesítjük. Hírlevelet csak abban az esetben küldünk Önnek, ha erre külön feliratkozik. A hírlevelek marketing célt szolgálnak.

A hírlevelekkel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az Adatkezelési tájékoztatóban találja, amely a honlapon szintén elérhető (honlap alja).

 

 1. Felelősség

Ön a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Vállalkozásunk nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni káráért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, valamint életet, testi épséget és egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség esetein kívül.

Vállalkozásunk nem vállal felelősséget azért, ha a honlap használatában az internetes hálózatban fellépő hiba fennakadást okoz.

Ön köteles a honlap használata során tartózkodni az olyan fajta magatartástól, amellyel harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat akár közvetlenül, akár közvetett módon sértene. A magatartásáért kizárólagosan Ön felel, az ilyen jogsértő esetben teljes mértékben együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

 

 1. Digitális tartalmak letöltésével és használatával kapcsolatos jogok és korlátozások

 

A Vásárló által megvásárolt és letöltött e-book (elektronikus könyv) vonatkozásában a következő felhasználási jogok és korlátozások érvényesek:

 1. Felhasználási Jogok:
  • A Vásárló a vásárlás során kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra jogosult használni az e-book-ot.
  • A Vásárló jogosult az e-book-ot saját személyi számítógépén, táblagépén, mobiltelefonján vagy egyéb elektronikus olvasó eszközén megnyitni, olvasni és tárolni.
 2. Másolási és Terjesztési Korlátozások:
  • Az e-book másolása, terjesztése, átruházása, kölcsönzése, bérbeadása, eladása vagy bármilyen formában történő továbbadása harmadik fél részére szigorúan tilos.
  • Az e-book tartalmának bármely részének kinyomtatása, elektronikus vagy más módon történő másolása csak a Vásárló személyes használata céljából megengedett.
 3. Felhasználási Korlátozások:
  • Az e-book bármely részének módosítása, szerkesztése, adaptálása, fordítása vagy saját műként való újrafelhasználása szigorúan tilos.
  • Az e-book vagy annak bármely részének nyilvánosságra hozatala, közzététele vagy bármilyen formában történő megosztása, beleértve az online platformokon vagy közösségi médiában való megjelenítést, szigorúan tilos.
 4. Szerzői Jogok:
  • Az e-book tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogokat kizárólag a Kiadó/Vállalkozás birtokolja és minden jog fenntartva.
  • A Vásárló köteles tiszteletben tartani a szerzői jogokat, és elkerülni minden olyan tevékenységet, amely sérti vagy megsérti a szerzői jogokat.

Ezen felhasználási feltételek megszegése jogi következményeket vonhat maga után, beleértve a szerződés megszegéséből eredő kártérítési felelősséget és a szerzői jogi jogsértésekkel kapcsolatos jogi eljárásokat.

 

 1. Szavatosság, jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön P&R Iránytű Ingatlan Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VII. Fogyasztó elállása

 1. Határidő, elállás/felmondási jog gyakorlása

Ön 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján, az alábbi címre: P&R Iránytű Ingatlan Bt. postacím: 9027 Győr, Gyóni Géza stny. 4. szám, e-mail cím: info@tothrita.hu

Ebből a célból felhasználhatja az ÁSZF mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

 1. Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási/felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. Kivétel elállási jog alól

Ha Ön a megrendelési folyamat végén kifejezetten kérte, hogy a vételár megfizetését követően a Vállalkozó az e-bookot tartalmazó e-mailt az elállási határidőn belül megküldje Ön részére és nyilatkozott arról, hogy tudomással rendelkezik arról, hogy a teljesítés megkezdésével elveszíti elállási jogát, akkor az elállási jogát nem gyakorolhatja.

 

VIII. Panaszkezelés, jogérvényesítés

 1. Termékünkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatos panaszait, kifogásait az alábbiak szerint tudja közölni Vállalkozásunkkal:
 2. Szóban telefonon

Vállalkozásunk az I.1. pontban megadott elérhetőségen is felveszi panaszait. A telefonbeszélgetésről jegyzőkönyvet készít és azt legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi Ön részére.

 1. Írásban: postai úton, e-mail útján, előterjesztett panasz.

Vállalkozásunk az írásban érkezett panaszt legkésőbb annak beérkezését követő 30 napon belül írásban megválaszolja, ugyanolyan módon, ahogy a panasz érkezett.

A panaszt, panaszról készült jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Vállalkozásunk öt évig köteles megőrizni.

Amennyiben Vállalkozásunk panaszát elutasítja, úgy azt megindokolja és tájékoztatja Önt arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 1. Amennyiben álláspontja szerint a panasza nem megfelelően került elbírálásra, úgy a jogvita rendezésére a panaszát az alábbi hatóságoknak küldheti meg:
 2. Panaszát megküldheti az Európai Unió online vitarendezési platform (ODR platform) részére.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végig mennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára.

 

 1. Panaszával lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A testület eljárása az Ön kérelmére indul, amelyet a testület elnökéhez kell benyújtani. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Illetékesség

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Békéltető testületek elérhetőségei: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Vállalkozásunk székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: 06-96-520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta elnök

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Weboldal: https://gymsmkik.hu/bekelteto

 

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Vállalkozásunkat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a testület értesítésének kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztó igényének jogossága és az ügy körülményei vonatkozásában, köteles tényállítását előadni, valamint az azt alátámasztó bizonyítékokat csatolni. Vállalkozásunk köteles továbbá a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (eseti alávetés) vagy ennek kizárására vonatkozó nyilatkozatát illetően válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

Vállalkozásunk köteles biztosítani egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét a meghallgatáson.

 

A Vállalkozó nyilatkozik, miszerint békéltető testületnél általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

 

 1. IX. Irányadó jogszabályok
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
 • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről

 

 

 

 1. Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

P&R Iránytű Ingatlan Bt.

Győr

Gyóni G. stny. 4.
9027

 

e-mail cím: info@tothrita.hu

 

Tisztelt Címzett!

 

Alulírott/ak ………………………………………….. szám alatti lakos/ lakosok kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:[1]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termékek átvételének időpontja: …………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe …………………………………………………………………………………………………………….

 

Kelt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

 

[1] szükséges a szerződés tárgyául szolgáló szolgáltatás(ok) megjelölése

Copyright © 2024 by tothrita.hu. Minden jog fenntartva. Ez az oldal nem része a Meta weboldalnak vagy a Meta Inc.-nek. Ez a weboldal nem támogatott a Meta által semmilyen formában. A Meta a Meta Inc. bejegyzett márkaneve.