fbpx

Általános szerződési feltétel

tothrita.hu

Digitális ingatlaneladás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL

I. Általános szerződési feltétel alkalmazási köre, módosítása

 1. ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF tartalmazza Tóth Rita ev. által a https://tothrita.hu/digitalis-ingatlaneladas/ aloldalon népszerűsített alábbiakban megjelölt szolgáltatásaihoz kapcsolódóan alkalmazott általános szerződési feltételeket, így többek között a szerződéskötés menetére, a szerződés létrejöttére, felek jogaira és kötelezettségeire, fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket.

Jelen általános szerződési feltétel hatálya Tóth Rita e.v. alábbi szolgáltatásai vonatkozásában létrejött szerződésekre terjed ki:

 • Digitális ingatlaneladás: Te választod csomag,
 • Digitális ingatlaneladás: Utánvét csomag,
 • Digitális ingatlaneladás: Rátok bízom csomag.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a felek között létrejött egyedi szerződésnek, kizárólag az egyedi szerződéssel együtt alkalmas joghatás kiváltására. Amennyiben az egyedi szerződés és jelen ÁSZF között ellentmondás található, úgy az egyedi szerződés tartalma az irányadó.

Az egyedi szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi továbbá a Megrendelő által      rendelkezésre bocsátott tartalom.

Az egyedi szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az egyedi szerződés megkötése esetén Vállalkozás biztosítja, hogy Megrendelő az ÁSZF-et a szerződéskötést megelőzően megismerje akként, hogy azt honlapján közzéteszi, mely tényre Megrendelő figyelmét felhívja. Az egyedi szerződésben a Megrendelő az ÁSZF-et elfogadja és tudomásul veszi, hogy az a köztük létrejött szerződés részét képezi.

Jelen Általános szerződési feltétel 2021. április 01. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

 1. ÁSZF módosítás

A Vállalkozás jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan, Ön tájékoztatása mellett módosítani. A módosításokat csak a módosítás honlapon történő közzétételét, Ön számára elérhetővé tételét követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

II. Általános információk

 1. Vállalkozásról

Vállalkozás neve: Tóth Rita e.v.

Nyilvántartási száma: 722117

Adószáma: 62412135-1-28

Statisztikai számjele: 62412135661923108

Székhelye: 9027 Győr, Gyóni Géza stny. 4.

Elektronikus levelezési cím: info@tothrita.hu

Telefonszám: +36 30 905 9273

 1. Online jelenlét

Weboldal: https://tothrita.hu/

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: admin@megacp.com

Facebook: https://www.facebook.com/tothrita.hu

 1. Értelmező rendelkezések

Általános szerződési feltétel: az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki a szolgáltatást megrendeli, használja, igénybe veszi vagy az szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: Tóth Rita egyéni vállalkozó.

Megrendelő: Az értékesíteni kívánt ingatlan tulajdonosa, aki a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap útján felvette velünk a kapcsolatot, telefonos megbeszélésünket követően, elektronikus levél útján megrendelte szolgáltatásunkat.

Szerződés: Vállalkozás és Ön, mint Megrendelő között létrejött, ingatlanértékesítését elősegítő, egyedi szerződésben rögzített tartalmú szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés.

Díj: Az egyedi szerződésben a szolgáltatás ellenértékeként megjelölt díj.

Szerződéses alapdokumentumok: egyedi szerződés, jelen általános szerződési feltétel, Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tartalom.

Ingatlan: A Megrendelő tulajdonát képező ingatlan.

Landoló oldal: Olyan egy oldalas internetes oldal, melynek tartalma a https://tothrita.hu/ (megjegyzés: az ingatlan landoló oldala a tothrita.hu/ kitalalt-aldomain aldomain név alatt fut majd, tehát minden ingatlannak lesz egy külön aldomain-je) domain név alatt a világhálón egy böngészőprogram segítségével megjeleníthető, az eladásra szánt ingatlanra kialakított arculattal, funkciókkal és működéssel rendelkezik.

Értékesítési szövegírás: A Vállalkozás által vállalt olyan szövegírási és szövegszerkesztési szolgáltatás, amely az ingatlan értékesítését segíti elő.

Konzultáció: A Vállalkozás és a Megrendelő megbeszélése telefonon vagy interneten keresztül.

Profi fotók: A Vállalkozás vagy alvállalkozója által készített fotók.

Virtuális bejárás: Az ingatlanról készített fényképfelvételek alapján összefűzött 360 fokos, mozgatható megjelenítési felület.

Fizetett hirdetés: Facebook hirdetés, amely díjnak a megfizetése a Facebook szabályzatainak megfelelően történik:

https://www.facebook.com/business/help/201828586525529?id=629338044106215

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet nyilvántartásba vettek.

Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés hiányában a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

 1. Szerződés

Szerződéskötés technikai lépéseiről az ÁSZF IV. és V. pontjában talál részletes tájékoztatást.

A szerződés közöttünk e-mail útján jön létre és az mindkettő fél általi aláírását követően lép hatályba akkor, amikor mindkettő fél számára hozzáférhető válik az aláírt szerződés, azaz a Vállalkozás visszaküldi Ön részére az aláírt szerződést az Ön által megjelölt e-mail címre.

A köztünk létrejött szerződés nyelve magyar.

Vállalkozás semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 1. Milyen eszközről, böngészőről tudja használni a weboldalt?

A weboldal megnyitásához, megtekintéséhez általános használatban lévő, bármely internetezésre szolgáló böngészőprogram elegendő. Sajnos rajtunk kívül álló okból előfordulhat, hogy egyes böngészők az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak, így az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Ha a weboldal megtekintésével, használatával kapcsolatban problémája merül fel, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot az II.1. pontban meghatározott elérhetőségeink egyikén.

 1. Szolgáltatásaink

Aktuális szolgáltatásainkról, szolgáltatásainkhoz kapcsolódó csomagajánlatainkról a weboldalunkon részletes tájékoztatást talál.

6.1. Digitális ingatlaneladás: Utánvét csomag vagy Rátok bízom csomag.

A Vállalkozás országos szinten vállalja ingatlanok értékesítését elősegítő közvetítési tevékenységet azzal, hogy az ingatlan tényleges, személyes jelenlétet követelő bemutatása a Megrendelő feladata, a Vállalkozás kizárólag a hirdetési tevékenységet, az online/telefonon megoldható kommunikációs, ingatlan bemutatási, közvetítési tevékenységet látja el.

6.2. Digitális ingatlaneladás: Te választod csomag

A Vállalkozás országos szinten, egyedi megrendelések alapján látja el az alábbi tevékenységeket, amelyek választhatóak külön-külön, illetve csomagban is:

 • Alaprajz (2D,3D) készítése.
 • Fotók, virtuális bejárás készítése.
 • Videókészítése az ingatlanról.
 • Landoló oldal készítése az ingatlanról.
 • Hirdetési szövegírás.
 • Facebook hirdetés: hirdetési költség+ hirdetés kezelése.
 • Ingatlanértékesítési online tanácsadás.

III. Szerződéskötést megelőző eljárás

 1. Hogy tud velünk kapcsolatba lépni?

A weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül elküldheti nekünk elérhetőségeit abból a célból, hogy telefonon keresztül fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével hozzájárul az ott megadott személyes adatainak kezeléséhez, amelyről az Adatkezelési tájékoztatónkban talál információkat.

A weboldalunkon megadott telefonos és e-mail elérhetőségeinken keresztül is fel tudja velünk venni a kapcsolatot.

 1. Mi történik a telefonos konzultáció alkalmával?

Munkatársunk telefonon keresztül, szóban is tájékoztatja Önt szolgáltatásainkról, meghallgatja az esetleges elképzeléseket az ingatlan értékesítésével kapcsolatban, amennyiben meg kívánja rendelni valamelyik, I.6. pontban megjelölt szolgáltatásunkat, úgy tájékoztatja Önt szóban is jelen ÁSZF szerinti további teendőiről.

Fontos, hogy a telefonos konzultáció során nem jön létre közöttünk szerződés, az kizárólag a szolgáltatások bemutatását, népszerűsítését szolgálja.

 

IV. Digitális ingatlaneladás: Utánvét csomag vagy Rátok bízom csomag

szerződéskötés, szerződés teljesítése

 1. Megbízási szerződés előkészítése

1.1. Amennyiben a Megrendelő szerződést kíván kötni a Vállalkozással, úgy köteles az alábbi információkat a Megrendelő rendelkezésére bocsátani:

– értékesítéshez szükséges speciális információk (birtokbaadási határidő, társasházi információk, ingatlan műszaki jellemzői stb.);

– irányár;

– kitöltött ingatlan adatlap;

– kitöltött Munkafüzet;

– szerződés előkészítéséhez szükséges egyéb adatok.

1.2. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozás az ingatlanról az információkat kizárólag a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott képek, felvételek, okiratok alapján ismeri meg, így a valótlan/téves információból eredő károkért kizárólag a Megrendelő felel.

1.3. Közvetítés tárgyát képező ingatlannal kapcsolatos előírások

 • Megrendelő köteles a valóságnak megfelelő adatokat, az ingatlan tulajdoni lapján szereplő terhekre, tényekre vonatkozó tájékoztatást a Vállalkozás rendelkezésére bocsátani.
 • A Megrendelő az ingatlan bruttó és nettó alapterületét a valóságnak megfelelően köteles megadni azzal, hogy a nettó alapterületébe sem az erkély, sem a terasz terület nem kerül beszámításra.
 • Megrendelő köteles az ingatlan helyiségeit funkció és terület szerint megjelölni.
 • Az irányár összegét bruttó összegben köteles meghatározni.
 • A Megrendelő nem jelölhet meg olyan ingatlant, amely nem képezi tulajdonát, amelynek értékesítését harmadik személlyel kötött, hatályban lévő ingatlanátruházási szerződése/előszerződése akadályozza.
 • Utánvét csomag esetén nem lehet olyan ingatlan a megbízás tárgya, amely értékesítése vonatkozásában a Megrendelőnek harmadik személlyel ingatlanközvetítői szerződése áll fenn (a szerződés fennállása alatt sem köthető másik ingatlanközvetítővel szerződés).

1.4. Vállalkozásunk a fenti információk hiánytalan kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül dönt a megbízás elvállalásáról, amelyről haladéktalanul értesíti Önt. Amennyiben a Megrendelő továbbra is meg kívánja bízni a Vállalkozást az ingatlan közvetítésével, úgy előkészíti a megbízási szerződést.

 1. Megbízási szerződés megküldése

Vállalkozásunk legkésőbb az IV.1.4. pont szerinti konzultációt követő (kettő) munkanapon belül megküldi az egyedi szerződést az Ön által megadott e-mail címre az info@tothrita.hu címről.

Az egyedi szerződésben Ön köteles megadni az alábbi adatait: vezetéknév, utónév, születési hely, idő, anyja születési neve, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, amennyiben az eltér a lakcímétől, telefonszám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, egyéb számlázáshoz szükséges adatai.

Az egyedi szerződés mellékletét képezi az úgynevezett ingatlan adatlap, ahol rögzítésre kerül a telefonos megbeszélésünk során a Megrendelő által elhangzott, ingatlanközvetítés szempontjából minden lényeges információ: ingatlan műszaki jellemzői, jogilag releváns információk, irányár.

Az egyedi szerződésben kerül rögzítésre a telefonos megbeszélésnek megfelelő csomag, a megbízási díj és a fizetési feltételek.

Az egyedi szerződésben szerepelnek az alábbi nyilatkozatok:

– nyilatkozat a szolgáltatás megkezdéséről,

– hozzájáruló nyilatkozat az egyedi landoló oldal referenciaként történő használatához.

 1. Szerződés aláírása

Amennyiben Ön a Vállakozásunk által küldött egyedi szerződésben foglaltakkal egyetért és szerződést kíván velünk kötni, úgy a szükséges adatok és nyilatkozatok megtételét követően az aláírt szerződést részünkre visszaküldi (postai úton vagy e-mailen).

 1. Szerződés hatálybalépése

Vállalkozásunk és Ön között a megbízási szerződés akkor lép hatályba, amikor mindkettő fél számára hozzáférhető válik az aláírt egyedi szerződés, azaz Vállalkozásunk visszaküldi Ön részére az aláírt egyedi szerződést az Ön által megjelölt e-mail címre.

Az aláírt egyedi szerződés fentiek szerinti visszaküldésére nyitva álló határidő a Megrendelő által aláírt szerződés Vállalkozás számára történő hozzáférhetővé válását követő 48 (negyvennyolc) óra. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti határidőben elektronikus úton nem küldjük vissza a Vállalkozásunk által is aláírt szerződést– és annak tényét igazolni sem tudjuk -, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 1. Szerződés tartalma

5.1. A Vállalkozás a Megrendelő megbízása alapján vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában megkötendő adásvételi (csere) szerződés érdekében az alábbi tevékenységeket ellátja:

– piaci ár meghatározásához kapcsolódó tájékoztatás,

– ingatlan online (videók, fényképek, landoló) oldal útján történő bemutatása,

– hirdetési tevékenység a IV.5.2. pontban részletezettek szerint.

Fontos, hogy a megbízási szerződés tárgyát nem képezi az ingatlan Vállalkozás által történő személyes jelenlétet igénylő, „természetbeni” bemutatása, az ingatlan érdeklődők részére történő bemutatása a Megrendelő feladata és kötelessége.

5.2. A Vállalkozás az alábbi hirdetési tevékenységet látja el a megbízás teljesítése érdekében: alaprajz készítése, fotók, virtuális bejárás készítése az ingatlanról, landoló oldal készítése az ingatlanról, Hirdetési szövegírás, Facebook hirdetés: hirdetési költség+ hirdetés kezelése, díjmentes tanácsadás.

5.3. A megbízási szerződés eltérő rendelkezés hiányában 3 (három) hónap határozott időtartamra jön létre.

 1. Szerződés teljesítése

6.1. Megrendelő kötelezettségei a landoló oldal szerkesztésének, hirdetési tevékenység megkezdése előtt

A Vállalkozás az aláírt szerződés továbbításával egyidejűleg szükség esetén megküldi a megrendelés teljesítéséhez szükséges ingatlan adatlap linkjét, valamint a kitöltendő Munkafüzetet.

Megrendelő köteles a szerződés hatálybalépését követő 5 (öt) munkanapon belül megküldeni a szerkesztéshez szükséges tartalmakat a megfelelő formátumban, köteles az ingatlan adatlap űrlapot kitölteni, a Munkafüzetet pedig a kérdések megválaszolását követően e-mail útján megküldeni a Vállalkozás részére.

A tartalmakat az alábbi formátumban kell rendelkezésre bocsátani:

 • szöveges anyag: doc, txt, rtf formátum,
 • műszaki dokumentáció: pdf, jpg.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szükséges adatokat, anyagokat késedelmesen, hiányosan, valótlan tartalommal, nem megfelelő formátumban szolgáltatja a Vállalkozás részére, úgy az ebből eredő károkért a Vállalkozás a felelősségét kizárja.

Amennyiben Megrendelő a szükséges adatszolgáltatással 2 (kettő) munkanapos késedelembe esik, úgy Vállalkozás írásban további 5 nap póthatáridőt biztosít a Megrendelő részére, amely határidő eredménytelensége esetén jogosult a szerződéstől elállni.

6.2. Vállalkozás tartalom megvizsgálási kötelezettsége

Vállalkozás a tartalom megküldését követően azt megvizsgálja, az esetleges hiányosságokra, hibás formátumú anyagokra felhívja a Megrendelő figyelmét írásban. A hiányosságok pótlására, az esetleges módosítások teljesítésére legalább 2 (kettő) munkanap póthatáridőt biztosít a Megrendelő részére.

A Vállalkozás köteles írásban visszaigazolni a tartalom kézhezvételét, illetve a landoló oldal szerkesztési folyamatának indulását.

6.3. Landoló oldal, hirdetés szerkesztése

A Vállalkozás teljesítési határideje 5 (öt) munkanap, amely IV.6.1.  pontban meghatározott tartalom Vállalkozás által történő hiánytalan kézhezvételét és Rátok bízom csomag esetén a díj Megrendelő általi teljesítését követő munkanapon kezdődik.

Vállalkozás köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

Vállalkozás kizárólag a Megrendelőtől vagy a Megrendelő által az egyedi szerződésben megjelölt kapcsolattartásra jogosult személytől fogad el utasításokat, instrukciókat.

 1. Vállalkozás köteles a szerződés fennállása alatt a IV. 5.1. pontban meghatározott, ingatlan értékesítését elősegítő tevékenységet ellátni. Az ingatlanra vonatkozó, általa kezelt hirdetésekben a Vállalkozás elérhetőségei kerülnek megadásra, a Megrendelő elérhetősége kizárólag egyeztetést követően, komoly érdeklődők számára kerül átadásra. A Vállalkozás telefonon és online segíti a közvetítést, az ingatlan személyes bemutatása a Megrendelő feladata.

A Vállalkozás a Megrendelő utasításainak megfelelően, a Megrendelő által meghatározott irányáron hirdeti, kínálja eladásra az ingatlant harmadik személyek részére. Vállalkozás az általa közvetített érdeklődőkről nyilvántartást vezet.

A Vállalkozás a feladatainak az ellátása során mindenkor a Megrendelő érdekeinek megfelelően, kellő gondosságot tanúsítva köteles eljárni.

 1. Ingatlan értékesítése

Megrendelő köteles az ingatlan eredményes értékesítését a Vállalkozás részére írásban, a vételár megjelölésével jelezni. A Megrendelő értesítési kötelezettségére vonatkozó határidő 3 (három) munkanap, amely a foglaló átvételének napját, amennyiben külön foglalós megállapodás megkötésére nem kerül sor, úgy az adásvételi előszerződés vagy adásvételi szerződés aláírásának a napját követő napon kezdődik.

Vállalkozás nem vállal felelősséget az abból eredő károkért, ha a Megrendelő a fenti kötelezettségét megszegi és nem tájékoztatja a Vállalkozást ingatlanának értékesítéséről.

 1. Landoló oldal, mint referencia

Megrendelő az egyedi szerződésben hozzájárulhat ahhoz, hogy a landoló oldal igénybevételével történő eredményes értékesítése esetén a Vállalkozás az ingatlanhoz kapcsolódó landoló oldalt referenciaként használja. A használatra oly módon kerül sor, hogy a landoló oldal nem kerül le a weboldalról, az a továbbiakban is elérhető lesz azzal, hogy eladás ténye rögzítésre kerül, valamint a kapcsolatfelvételt biztosító információk lekerülnek.

Amennyiben a Megrendelő nem járul hozzá a landoló oldalának referenciaként történő használatához, illetve abban az esetben, ha Vállalkozás nem kívánja azt felhasználni, akkor a Vállalkozás köteles az ingatlan értékesítéséről való tudomásszerzését követő 3 (három) munkanapon belül annak elérhetőségét, hozzáférhetőségét megszüntetni.

 1. Vállalkozás díjazása – Utánvét csomag esetén

10.1. Sikerdíj

10.1.1. A Vállalkozás az eredményes közvetítés esetén az egyedi szerződésben meghatározott mértékű sikerdíjra jogosult.

10.1.2. A megbízás sikeresnek és teljesítettnek, azaz eredményesnek minősül az alábbi esetekben:

 • az I. pontban megjelölt ingatlanra a Vállalkozás által felkutatott érdeklődő és a Megrendelő között előszerződés, ennek hiányában végleges adásvételi szerződés jön létre;
 • a Vállalkozás által közvetített vevő által tett írásbeli vételi ajánlat eladó által írásban elfogadásra kerül;
 • a fenti esetekben akkor is, ha az ingatlanra elővásárlási joggal rendelkező személy lép az érdeklődő helyébe;
 • a megbízás időtartama alatt Vállalkozás a Megrendelő által szabott feltételek szerinti érdeklődőt felkutatja, az ajánlattevő a vételi ajánlatot írásban megteszi, azonban Megrendelő a jelen megbízási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő vételi ajánlatot nem fogadja el.

10.1.3. A megbízás sikeres teljesítése szempontjából érdeklődőnek minősül az ingatlan adatait igazolható módon a Vállalkozás útján megismerő személy, annak a Ptk. 8:1 § (1) 1 szerinti közeli hozzátartozója, továbbá ezen személyek tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb szervezet, valamint az olyan gazdasági társaság, szervezet, amelynek a fenti személyek vezető tisztségviselői vagy munkavállalói. Az érdeklődők – a fentiek igazolása érdekében – az ingatlan adatainak megismerésével egyidejűleg nyilatkozatot írnak alá.

10.1.4. A megbízási díj a IV.1.2. pontban meghatározott eredményességet megalapozó esemény napján, de legkorábban az első pénzmozgás (első vételárrészlet/foglaló/előleg) napját követő nap válik esedékessé (készpénz átvétel napja, baki átutalás számlán történő jóváírás). Csereszerződés esetén az esedékesség napja a csereszerződés aláírását követő nap.  esedékessé. A megbízási díj megfizetésére a Megrendelő köteles a Vállalkozás által kiállított számla ellenében.

10.1.5. A sikerdíj tartalmazza a Vállalkozásnak a megbízás teljesítésével felmerülő költségeit is.

10.2. Költséget is magában foglaló tevékenységgel arányos díj

10.2.1. Amennyiben az eladó önállóan, a IV.1.2. meghatározott eseteken kívül értékesíti eredményesen az ingatlanát harmadik személy részére, úgy a Vállalkozás a IV.2.4. pont szerinti, egyedi szerződésbe foglalt táblázatban rögzítettek szerint felmerült költségei és az egyes tevékenységi körökhöz kapcsolódó díj együttesének megfelelő összegű, tevékenységével arányos megbízási díjra jogosult.

10.2.2. Amennyiben a Vállalkozás a IV.12.2 pontban meghatározottak szerint jelen szerződést felmondja, vagy azt a Megrendelő mondja fel, úgy a Vállalkozás a IV.2.4. pont szerinti, egyedi szerződésbe foglalt táblázatban rögzítettek szerint felmerült költségei és az egyes tevékenységi körökhöz kapcsolódó díj együttesének megfelelő összegű, tevékenységével arányos megbízási díjra jogosult.

10.2.3. Amennyiben a szerződés a határozott idő lejártakor eredménytelenül szűnik meg, úgy a Vállalkozás a IV.2.4. pont szerinti, egyedi szerződésbe foglalt táblázatban rögzítettek szerint felmerült költségei és az egyes tevékenységi körökhöz kapcsolódó díj együttesének megfelelő összegű, tevékenységével arányos megbízási díjra jogosult.

10.2.4. A megbízási díj kiszámítása az alábbiak szerint történik: elvégzett tevékenységek költsége + az adott tevékenységhez kapcsolódó (arányos) díj, amelynek mértéke az egyedi szerződésben kerül rögzítésre.

10.3. Kötbér

10.3.1. A sikerdíj megfizetésének kikerülése esetén a Megrendelő a Vállalkozás részére a sikerdíjon felül további 1000.-Ft/nap, azaz Ezer Forint per nap kötbér megfizetésére köteles a IV.8. pontban meghatározott tájékoztatási határidő lejártát követő naptól kezdődően, amely a sikerdíjjal együtt, egyösszegben esedékes a Vállalkozás értékesítésről való – nem a Megrendelő által történő – tudomásszerzésének a napján.

A sikerdíj megfizetésének kikerülését jelenti minden olyan megrendelői magatartás, amely közvetlenül, vagy közvetve a Vállalkozás IV.10.1. pont szerinti díjigényének korlátozására, vagy kizárására irányul.

Ilyen magatartásnak például:

– ha valaki nem a tényleges megállapodásuk szerint kötnek szerződést, a sikerdíj csökkentése érdekében;

– az eredményes közvetítésről a Megrendelő szándékosan nem tájékoztatja a Vállalkozást a fenti határidőben;

– a sikerdíj megfizetésének elkerülése érdekében a határozott idő lejártát követően köt szerződést a Vállalkozás által közvetített megrendelővel.

10.3.2. Amennyiben a Megbízó az ÁSZF IV.1.3.pontjában meghatározott, kizárólagosságra vonatkozó feltételt megszegi, úgy köteles 400.000.-Ft Ft összeget kötbér jogcímén megfizetni a Megbízott részére a Megbízott írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül.

 1. Vállalkozás díjazása – Rátok bízom csomag esetén

11.1. A honlapon elérhető ajánlatok tájékoztató jellegűek, a megbízási díj összege a megrendelt szolgáltatásoktól függ. A díj minden esetben az egyedi szerződésben kerül rögzítésre.

11.2. Díj megfizetése

A díj megfizetése minden esetben előre egyösszegben, az egyedi szerződésben foglaltak szerint történik. A Megrendelő köteles a Vállalkozás által kiállított számla végösszegét az abban megjelölt határidőig teljesíteni. Teljesítésnek az összeg Vállalkozás számláján történő jóváírása minősül. Felek egyedi szerződésben foglalt eltérő megállapodásának hiányában a Megrendelő köteles a számla alapján a vállalkozói díjat a megjelölt határidőben megfizetni. A fizetési határidő minimum 8 (nyolc) nap. A számlát a Vállalkozó a fizetési határidő lejártát megelőzően köteles a Megrendelő részére megküldeni.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén – a Vállalkozás külön felhívása nélkül – a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozás legalább 8 (nyolc) nap póthatáridőt biztosító fizetési felszólítást küld a Megrendelő részére, amely határidő eredménytelen eltelte estén a Vállalkozás jogosult a szerződéstől elállni.

12.Szerződés megszüntetése, megszűnése

12.1. A megbízási szerződés felmondására a Ptk. szabályai az irányadóak azzal, hogy amennyiben a Megbízó Utánvét csomag esetén a megbízási szerződést felmondja, úgy köteles a IV.10.2. pontban meghatározottak szerint számított megbízási díjat a Megbízott részére számla ellenében megfizetni, az abban megjelölt határidőben, de legkésőbb a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül.

12.2. Amennyiben az Utánvét csomagra vonatkozó egyedi megbízási szerződés aláírását követő 60 (hatvan) napon belül az ingatlan értékesítésére még nem került sor, úgy a felek kötelesek a megbízási szerződésben megjelölt értékesítési feltételeket ismételten megvizsgálni.

Amennyiben az ingatlan értékesítésére a hirdetési ár irreálisan magas mértékére visszavezethető ok miatt nem kerül sor és a Megbízott javaslata ellenére a Megbízó az eladási irányár csökkentésétől elzárkózik, úgy a Megbízott jogosult a megbízási szerződést felmondani, amely felmondás esetén a Megbízó köteles a IV.10.2. pontban meghatározottak szerint számított megbízási díjat a Megbízott részére számla ellenében megfizetni, az abban megjelölt határidőben, de legkésőbb a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül.

12.3. A megbízási szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével, a szerződésben megjelölt határozott idő eredménytelen elteltével, az ingatlannak nem a Megbízott útján való értékesítésével.

 1. Tájékoztatás érdeklődők részére

Az érdeklő akár a Vállalkozás honlapján, akár egyéb ingatlanos portálokon történő hirdetés, facebook hirdetés útján fel tudja venni a kapcsolatot a Vállalkozással. Az egyes kapcsolatfelvételekkel (űrlap, telefon, e-mail, facebook) az érdeklődő tudomásul veszi azt, hogy a Vállalkozás által hirdetett ingatlant a Vállalkozás közvetítette részére, így IV.10.1. pont szerinti eredményes közvetítés eredményeként a Vállalkozás sikerdíjra lesz jogosult. Az érdeklődő tudomással rendelkezik arról, hogy egy esetleges jogvitában a fenti úton történő kapcsolatfelvételek alkalmával megadott adatokat használja majd fel a Vállalkozás Megrendelővel szembeni igényének érvényesítése során.

V. Digitális ingatlaneladás: Te választod csomag

szerződéskötés, szerződés teljesítése

 

 1. Szerződés megküldése

Vállalkozásunk legkésőbb a telefonos konzultációt követő 2 (kettő) munkanapon belül megküldi az egyedi szerződést az Ön által megadott e-mail címre az info@tothrita.hu címről.

Az egyedi szerződésben Ön köteles megadni az alábbi adatait: vezetéknév, utónév, születési hely, idő, anyja születési neve, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, amennyiben az eltér a lakcímétől, telefonszám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, egyéb számlázáshoz szükséges adatai.

Az egyedi szerződés tartalmazza az úgynevezett tényvázlatot, ahol rögzítésre kerül a telefonos megbeszélésünk során a Megrendelő által megrendelt tevékenység/tevékenységek megvalósításához, elkészítéséhez kapcsolódó minden lényeges információ, valamint a Megrendelő minden olyan egyedi kérése, amelyek teljesítését a Vállalkozás elvállalja.

A szerződés pontosított tárgya az egyedi szerződésben kerül rögzítésre, a Megrendelő által megrendelt tevékenységeknek, csomagajánlatnak megfelelően.

Az egyedi szerződésben kerül rögzítésre a telefonos megbeszélésnek megfelelő csomag, esetleges kiegészítő csomagok megjelölése, a díj és a fizetési feltételek.

Az egyedi szerződésben szerepelnek az alábbi nyilatkozatok:

– nyilatkozat a szolgáltatás megkezdéséről,

– hozzájáruló nyilatkozat az egyedi landoló oldal referenciaként történő használatához.

 1. Szerződés aláírása

Amennyiben Ön a Vállakozásunk által küldött egyedi szerződésben foglaltakkal egyetért és szerződést kíván velünk kötni, úgy a szükséges adatok és nyilatkozatok megtételét követően az aláírt szerződést részünkre visszaküldi (postai úton vagy e-mailen).

 1. Szerződés hatálybalépése

Vállalkozásunk és Ön között a szerződés akkor lép hatályba, amikor mindkettő fél számára hozzáférhető válik az aláírt egyedi szerződés, azaz Vállalkozásunk visszaküldi Ön részére az aláírt egyedi szerződést az Ön által megjelölt e-mail címre.

Az aláírt egyedi szerződés fentiek szerinti visszaküldésére nyitva álló határidő a Megrendelő által aláírt szerződés Vállalkozás számára történő hozzáférhetővé válását követő 48 (negyvennyolc) óra. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti határidőben elektronikus úton nem küldjük vissza a Vállalkozásunk által is aláírt szerződést– és annak tényét igazolni sem tudjuk -, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 1. Szerződés tartalma

4.1. Alaprajz

Vállalkozás elkészíti a Megrendelő által megjelölt ingatlan 2D és/vagy 3D alaprajzát az egyedi szerződésben megjelölt határidőben és díj ellenében, és az alaprajzot elektronikus úton és külön kérelem esetén, külön díj felszámolása mellett postai úton is megküldi a Megrendelő részére.

4.2. Profi fotók, virtuális bejárás

Vállalkozás a Megrendelő által megjelölt ingatlanról értékesítést elősegítő fotókat készít és/vagy ezen vagy a Megrendelő által küldött fotók alapján virtuális bejárást készít az ingatlanról az egyedi szerződésben megjelölt határidőben és díj ellenében, és a fényképeket/virtuális bejárást elektronikus úton megküldi a Megrendelő részére.

Virtuális bejárás: Az ingatlanról készített fényképfelvételek alapján összefűzött 360 fokos, mozgatható megjelenítési felület.

4.3. Landoló oldal

Vállalkozás az egyedi szerződésben meghatározott ingatlan értékesítését szolgáló landoló oldal megvalósítására, a landoló oldalnak a https://tothrita.hu/ oldalhoz kapcsolódó aloldalon történő megjelenítésére, az oldalon található, érdeklődök által használható üzenetfogadási szolgáltatás biztosítására vállal kötelezettséget. A Megrendelő pedig a landoló oldal átvételére és a díj megfizetésére köteles.

Megrendelő által megrendelt landoló oldal a Megrendelő által V. 5.1. pontban rögzítettek szerint rendelkezésre bocsátott tartalom felhasználásával egy landoló oldal sablon alapján készül el. A sablon a landoló oldal elrendezésére vonatkozik, az egyes landoló oldalak az ingatlanról készült képek, videók, alaprajzok, tájékoztatások alapján kerülnek szerkesztésre.

A megrendelt landoló oldal aldomain neve az ingatlan típusához és elhelyezkedésének figyelembevételével kerül meghatározásra.

Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozás a landoló oldal elérhetőségét a Vállalkozás facebook oldalán a szerződés időtartama alatt közzé tegye.

4.4. Értékesítési szövegírás

Vállalkozás megszerkeszti, megírja a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk alapján az ingatlan értékesítését elősegítő szöveget az egyedi szerződésben megjelölt határidőben és díj ellenében, és a hirdetési szöveget elektronikus úton megküldi a Megrendelő részére.

A szöveg a Megrendelő által kitöltött online ingatlan adatlap és Munkafüzet alapján készül el.

4.5. Facebook hirdetés

Vállalkozás vállalja facebook hirdetésék összeállítását, illetve hirdetések kezelését az egyedi szerződésben megjelölt határidőben és díj ellenében.

4.6. Ingatlanhirdetési szövegírás e-book

A Megrendelőnek lehetősége van megvásárolni a Vállalkozás által szerkesztett Ingatlanhirdetési szövegírásról szóló e-bookot https://magamadomel.hu/ingatlanhirdetesi-szovegiras/ oldalon keresztül, amely adásvételre jelen Általános szerződési feltétel nem alkalmazandó. A rendelési feltételek a honlapon elérhető ÁSZF-ből megismerhetőek.

4.7. Tanácsadás

A Vállalkozásnál lehetőség van ingatlanértékesítési konzultációra is, amely díjmentes.

 1. Szerződés teljesítése

5.1. Általános rendelkezések

A Vállalkozás az aláírt szerződés továbbításával egyidejűleg szükség esetén megküldi a megrendelés teljesítéséhez szükséges ingatlan adatlap linkjét, valamint a kitöltendő Munkafüzetet.

Megrendelő köteles a szerződés hatálybalépését követő 5 (öt) munkanapon belül megküldeni a szerkesztéshez szükséges tartalmakat a megfelelő formátumban, köteles az ingatlan adatlap űrlapot kitölteni, a Munkafüzetet pedig a kérdések megválaszolását követően e-mail útján megküldeni a Vállalkozás részére.

A tartalmakat az alábbi formátumban kell rendelkezésre bocsátani:

 • szöveges anyag: doc, txt, rtf formátum,
 • képek: jpeg, png, gif, tiff, bmp formátum,
 • videók, virtuális bejárások: mp4, avi, mov, divix, link formátum
 • műszaki dokumentáció: pdf, jpg.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szükséges adatokat, anyagokat késedelmesen, hiányosan, valótlan tartalommal, nem megfelelő formátumban szolgáltatja a Vállalkozás részére, úgy az ebből eredő károkért a Vállalkozás a felelősségét kizárja.

Amennyiben Megrendelő a szükséges adatszolgáltatással 2 (kettő) munkanapos késedelembe esik, úgy Vállalkozás írásban további 5 nap póthatáridőt biztosít a Megrendelő részére, amely határidő eredménytelensége esetén jogosult a szerződéstől elállni.

5.2. Vállalkozás tartalom megvizsgálási kötelezettsége

Vállalkozás a tartalom megküldését követően azt megvizsgálja, az esetleges hiányosságokra, hibás formátumú anyagokra felhívja a Megrendelő figyelmét írásban. A hiányosságok pótlására, az esetleges módosítások teljesítésére legalább 2 (kettő) munkanap póthatáridőt biztosít a Megrendelő részére.

A Vállalkozás köteles írásban visszaigazolni a tartalom kézhezvételét, illetve a landoló oldal szerkesztési folyamatának indulását.

5.3. Szerkesztés

A Vállalkozás teljesítési határideje 5 (öt) munkanap, amely V.5.1.  pontban meghatározott tartalom Vállalkozás által történő hiánytalan kézhezvételét és díj Megrendelő általi teljesítését követő munkanapon kezdődik. A határidő automatikusan meghosszabbodik a késedelemmel érintett napok számával abban az esetben, ha a Megrendelő a véleményezés folyamatában késedelembe esik.

Vállalkozás köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

Vállalkozás kizárólag a Megrendelőtől vagy a Megrendelő által az egyedi szerződésben megjelölt kapcsolattartásra jogosult személytől fogad el utasításokat, instrukciókat.

A landoló oldal szerkesztési folyamata alatt a Vállalkozás kettő alkalommal egyeztet az egyedi szerződésben meghatározott elérhetőségek egyikén az arra jogosult személlyel oly módon, hogy a landoló oldal tervezetét (látványterv) megküldi részére e-mailben.

A Megrendelő a landoló oldal tervezetével kapcsolatos további kéréseit, módosítási javaslatait a konzultációk alkalmával, de legkésőbb az oldal tervezetének hozzáférhetőségétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles a Vállalkozás részére írásban jelezni. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni.

Vállalkozás az általa készített látványtervet 2 (kettő) alkalommal – a landoló oldal szerkesztését megelőzően kapott tartalom felhasználásával – a Megrendelő igényei szerint külön díj felszámítása nélkül módosítja.

Amennyiben a Megrendelő az általa V.5.1. pont szerint elküldött és a Vállalkozás által visszaigazolt tartalomtól eltérő adatokat, funkciókat kíván a megrendelt landoló oldalon elhelyeztetni és azt a Vállalkozás számára írásban jelzi, úgy az új ajánlatkérésnek minősül, az az eredeti egyedi szerződés tartalmát nem képezi, az esetleges vállalásról külön, írásban egyeztetnek a felek.

5.4. Átatás-átvétel

A landoló oldal átadására akkor kerül sor, amikor a landoló oldal megjelenése, struktúrája valamint funkcionalitása megfelel a szerződési feltételeknek, valamint a Megrendelő által      V.5.1. pontban megjelöltek szerint átadott szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek a landoló oldalra felkerültek.

A Megrendelőnek kötelessége az iránymutatása mentén elkészített landoló oldalt átvenni.

Megrendelő az átadást követő 3 (három) munkanapon belül köteles véleményezni a landoló oldalt, és amennyiben írásban kifogással nem él, a szerződés Vállalkozás részéről szerződésszerűen teljesítettnek minősül.

Megrendelő visszaigazolásával, fenti hallgatásával elismeri, hogy a landoló oldal a szerződésben meghatározottaknak megfelelően készült el.

5.5. Landoló oldal élesítése

Az eredményes átadás-átvétel és a díj hiánytalan megfizetését (konjunktív feltételek) követő 1 (egy) munkanapon belül a Vállalkozás a landoló oldalt a végleges tárhelyére feltölti, beüzemeli, azaz publikálja, majd erről a Megrendelőt, a landoló oldal elérési linkjének (aldomain) megküldésével írásban értesíti.

A landoló oldal, aldomain ezen időponttól kezdődően lesz harmadik személy számára elérhető, ezután lesz arra lehetősége a Megrendelőnek, hogy azt másokkal megossza, a tothrita.hu oldal látogatói ezt követően tudják megtekinteni az ingatlan landoló oldalát, az esetleges érdeklődök közvetlenül fel tudják majd venni a kapcsolatot a Megrendelővel az egyedi szerződésben megjelölt elektronikus, telefonos elérhetőségein.

5.6. Ingatlan értékesítése

Megrendelő köteles az ingatlan eredményes értékesítését a Vállalkozás részére írásban jelezni. A Megrendelő értesítési kötelezettségére vonatkozó határidő 3 (három) munkanap, amely a foglaló átvételének napját, amennyiben külön foglalós megállapodás megkötésére nem kerül sor, úgy az adásvételi előszerződés vagy adásvételi szerződés aláírásának a napját követő napon kezdődik.

Vállalkozás nem vállal felelősséget az abból eredő károkért, ha a Megrendelő a fenti kötelezettségét megszegi és nem tájékoztatja a Vállalkozást ingatlanának értékesítéséről.

5.7. Landoló oldal, mint referencia

Megrendelő az egyedi szerződésben hozzájárulhat ahhoz, hogy a landoló oldal igénybevételével történő eredményes értékesítése esetén a Vállalkozás az általa megrendelt landoló oldalt referenciaként használja. A használatra oly módon kerül sor, hogy a landoló oldal nem kerül le a weboldalról, az a továbbiakban is elérhető lesz azzal, hogy eladás ténye rögzítésre kerül, valamint a Megrendelővel történő kapcsolatfelvételt biztosító üzenetküldési lehetőség megszüntetésre, a Megrendelő által megadott elérhetőségek törlésre kerülnek.

Amennyiben a Megrendelő nem járul hozzá a landoló oldalának referenciaként történő használatához, illetve abban az esetben, ha Vállalkozás nem kívánja azt felhasználni, akkor a Vállalkozás köteles az ingatlan értékesítéséről való tudomásszerzését követő 3 (három) munkanapon belül annak elérhetőségét, hozzáférhetőségét megszüntetni.

5.8. Landoló oldal sablonja

Az az egyedi landoló oldalak egy landoló oldal sablon alapján készülnek, ebből kifolyólag a Vállalkozást megilleti a honlap többszörözésének a joga és a Megrendelő által átvett landoló oldalhoz hasonló landoló oldalakat korlátozás nélkül készíthet.

 1. Díjazás

6.1. A honlapon elérhető ajánlatok tájékoztató jellegűek, a vállalkozói/megbízási díj összege a megrendelt szolgáltatásoktól függ. A díj minden esetben az egyedi szerződésben kerül rögzítésre.

6.2. Díj megfizetése

A díj megfizetése minden esetben előre egyösszegben, az egyedi szerződésben foglaltak szerint történik. A Megrendelő köteles a Vállalkozás által kiállított számla végösszegét az abban megjelölt határidőig teljesíteni. Teljesítésnek az összeg Vállalkozás számláján történő jóváírása minősül. Felek egyedi szerződésben foglalt eltérő megállapodásának hiányában a Megrendelő köteles a számla alapján a vállalkozói díjat a megjelölt határidőben megfizetni. A fizetési határidő minimum 8 (nyolc) nap. A számlát a Vállalkozó a fizetési határidő lejártát megelőzően köteles a Megrendelő részére megküldeni.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén – a Vállalkozás külön felhívása nélkül – a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozás legalább 8 (nyolc) nap póthatáridőt biztosító fizetési felszólítást küld a Megrendelő részére, amely határidő eredménytelen eltelte estén a Vállalkozás jogosult a szerződéstől elállni.

VI. Kapcsolattartás

Szerződő felek megállapodnak, miszerint a felek között létrejött szerződés vonatkozásában egymással a kapcsolatot írásban, illetve telefonon tartják.

Írásbeli kapcsolattartásnak minősül a postai szolgáltató útján történő okirat küldés, valamint az elektronikus úton történő levelezés.

A szerződés teljesítéséhez szükséges tartalom megküldésére a Megrendelő e-mail útján.

A szerződés megszűntetésére, igényérvényesítésre irányuló jognyilatkozat csak a postai szolgáltató útján történő megküldés esetén érvényes és hatályos.

A postai szolgáltató útján küldött okirat kézbesítésnek minősül:

– a másik fél általi átvétel napján.

– amennyiben a címzett a küldemény átvételét megtagadta, akkor a sikertelen kézbesítés napján.

– amennyiben a levél a feladóhoz nem kereste postai jelzéssel érkezik vissza, úgy a postára adást követő 5 (ötödik) munkanapon.

– amennyiben a szerződésben megjelölt címen a kézbesítés a postai szolgáltató jelzése alapján sikertelen (pl. címzett ismeretlen, elköltözött), úgy a postára adást követő 5 (ötödik) munkanapon.

Elektronikus úton küldött értesítés kézbesítettnek minősül az e-mail üzenet olvasási visszaigazolásának napján, ennek hiányában akkor, amikor a címzettnek, vagy az átvételre jogosult személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje, de legfeljebb az e-mail megküldését követő munkanapon (kézbesítési vélelem).

VII. Titoktartás

Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a felek között létrejött szerződés megvalósítása, teljesítése során tudomására jutott minden szellemi alkotást, üzleti információt, tervet, adatot, tényt, eljárást, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt a Vállalkozás üzleti titkaként és a bizalmas információként megjelölt ismereteket – továbbiakban együtt: bizalmas információ – titkosan és bizalmasan kezeli, ezeket sem a szerződés időtartama, hatálya alatt, sem pedig azt követően harmadik személyek tudomására nem hozza, illetve semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé, illetve azokkal a másik fél sérelmére semmilyen módon vissza nem él.

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

Bizalmas információnak minősül minden olyan információ, tény, adat, valamint know-how, amely a Vállalkozás üzleti tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos, így különösen:

– minden olyan számítógépes program, specifikáció, vázlat, felvétel, adat, rajz, feljegyzés, jegyzet, jelentés, eljárás, találmány, pénzügyi információ, üzleti terv, személyzeti marketing, forgalmazási információ, amely a szerződés teljesítése alatt jut a Megrendelő, a Megrendelő kapcsolattartója tudomására.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szellemi alkotásokra a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján az üzleti titok akkor is törvényes védelem alatt áll, ha külön szerzői jogi védelemben, szabadalmi oltalomban, használati mintaoltalomban vagy egyéb, jogszabályokban meghatározott, szellemi alkotásokra vonatkozó jogi védelemben nem részesül.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, miszerint a fent részletezett bizalmas információkat kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges körben, a teljesítéshez szükséges célból és mértékben használja fel, ezen túlmenően egyéb felhasználást, további adatfeldolgozást nem végez.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, miszerint a tudomására jutott bizalmas információkat sem közvetve, sem közvetlenül nem publikálja, nem publikáltatja, semmilyen módon nem teszi közzé, nem bocsátja a nyilvánosság vagy harmadik személy rendelkezésére, továbbá harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tesz.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, miszerint a szerződés teljesítése során megismert harmadik személyekkel (Vállalkozás üzletfelei) a Vállalkozás hozzájárulása nélkül sem közvetve, sem közvetlenül üzleti jogviszonyt nem létesít a felek között létrejött szerződés megszűnésétől számított egy éven belül.

Megrendelő a tudomására jutott bizalmas információk kezelése során köteles olyan elővigyázatossággal eljárni, mint azt a saját bizalmas információival tenné, de minden esetben köteles legalább az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárni.

Megrendelő vállalja továbbá, hogy a szerződésben rögzített feladatainak teljesítése során tudomására jutott bizalmas információkról semmiféle másolatot, felvételt stb. nem készít. Amennyiben a másolat, felvétel készítése nélkül a vállalt feladat ellátása lehetetlen, úgy a feladat ellátása céljából, a feltétlenül szükséges mértékben jogosult felvételt, másolatot készíteni, melyeket azonban a szerződés teljesítésével egyidejűleg köteles megsemmisíteni.

Jelen okiratban foglalt titoktartási kötelezettség nem terjed ki a Megrendelő és a vele munka, vagy munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban álló magánszemélyek közötti kommunikációra. Megrendelő ugyanakkor kötelezi magát arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést köt(ött), amely kötelezi e személyeket a bizalmas információ megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszony megszűnését követően is.

A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei a Megrendelőt időbeli korlátozás nélkül mindaddig terhelik, amíg a titok, illetve tárgya Magyarországon jogszerűen nyilvánosságra nem kerül.

A jelen okirat szerinti titoktartási kötelezettség nem érvényesíthető államigazgatási (így különösen adóügyi) és bírósági eljárásban, továbbá azokban az esetekben, amikor jogszabály írja elő, hogy az információt a jogszabályban megjelölt személlyel közölni kell (pl. közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok közlése), ezért ezekre nézve az Vállalkozás előzetesen mentesíti a Megrendelőt a titoktartási kötelezettség alól, azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő köteles előzetesen értesíteni a Vállalkozást a jogszabályi kötelezettségről, illetve az eljárások tényéről és jogszabály alapján, illetve az eljárás során átadandó információk mértékéről.

Megrendelő jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben titoktartási kötelezettségét megszegi, abban az esetben megtéríti a Vállalkozásnak azon vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet titokvédelmi kötelezettsége megszegésével okozott.

Megrendelő kötelezettségszegésnek minősül, ha a Megrendelő, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, munkavállalója, vállalkozója szegi meg a titoktartási kötelezettséget.

VIII. Felelősség

 1. Megrendelő felel a hirdetési oldalon/landoló oldalon feltüntetésre kerülő képek, videók, értékesítési szövegek valódiságáért, amennyiben a landoló oldal, hirdetés az általa megküldött tartalom alapján készült el.

Megrendelő szavatol azért, hogy a Vállalkozás részére rendelkezésre bocsátott képek, videók, ingatlan leírások, egyéb információk a valóságnak felelnek meg, azok a tulajdonát képező ingatlanról készültek, az átadott fényképek, alaprajzok az általa értékesíteni kívánt ingatlant ábrázolják, az ingatlan jellemzőit tartalmazzák.

Vállalkozás jogosult a landoló oldal, egyes hirdetések elérését megszüntetni, felfüggeszteni, ha tudomására jut az, hogy a Megrendelő nem volt jogosult az ingatlan értékesítését elősegítő szolgáltatás megrendelésére.

Megrendelő szavatol továbbá azért, hogy a Vállalkozás részére átadott tartalom megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, azok landoló oldalon (aldomain), hirdetési portálon, facebookon szerkesztést követően történő feltüntetése, közzététele harmadik személynek jogait nem sértik (pl. személyiségi jog, szerzői jog, adatvédelmi jog, védjegyjog stb.). Vállalkozás jogosult a landoló oldal, hirdetés közzétételét megtagadni, illetve felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut az, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyag jogszabálysértő.

 1. Vállalkozás kizár minden felelősséget a landoló oldalon található elhelyezett tartalom (információk, képek, videók, alaprajzok) tartalmáért, hitelességért, teljességéért, jogszerűségéért. Vállalkozás kizárja továbbá felelősségét a Megrendelő pontatlan, hiányos, téves, valótan adatszolgáltatásaiból (pl. téves telefonszám, e-mail cím) a Megrendelő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk vonatkozásában.
 2. Vállalkozás kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a landoló oldalt, hirdetést megjelenítő, internetes elérést biztosító eszközök képernyőjén, az oldal esetleges nyomtatási képén, az egyes eszközök színkezelés technológiája miatt a színek látványa eltérhet.
 3. Vállalkozás nem vállal felelősséget a tárhely szolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt történő adatvesztésért.
 4. A Vállalkozás a landoló oldal weboldalán történő hozzáférhetővé tételét követően biztosítja a weboldal és az azon igénybe vett szolgáltatások elérhetőségét és működését (pl. kapcsolatfelvételi lehetőség, landoló oldal elérése harmadik személy által). Ha a weboldal valamely funkciója a bejelentett karbantartások időtartama alatt, vagy a Vállalkozás érdekkörén kívül álló okból nem érhető el, az nem minősül a Vállalkozás hibás teljesítésének. A Vállalkozás jogosult a szolgáltatásnyújtást szüneteltetni (az aktuálisan igénybe vett szolgáltatásokkal együtt), amennyiben annak nyújtása technikai akadályba, vagy előre nem látható és nem elhárítható akadályba ütközik. A szolgáltatás szüneteléséről köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. A szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Vállalkozás nem vállal felelősséget, ezen időszakok a vállalt utókövetési időbe nem számítanak bele.

Az oldal esetleges elérhetetlenné válása esetén a Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az oldal működéséből eredő hibákat kijavítsa és az oldal mihamarabb elérhetővé váljon.

IX. Szavatosság, jótállás

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Tóth Rita ev. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szolgáltatás jellegéből eredően cserére nincs lehetőség.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Milyen határidőt vállal a Vállalkozás a hiba kijavítására?

A Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a hiba közlését követően haladéktalanul megvizsgálja a landoló oldal tartalmát, működését. Amennyiben a hiba abból ered, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom pontatlanul, eltérően került fel az oldalra, akkor azt a hiba jelentését követő 5 (öt) napon belül kijavítja. Ha az oldal működése a Vállalkozás érdekkörében felmerülő okból szünetel, vagy az oldal korlátozottan működik, úgy a Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az oldal működéséből eredő hibákat kijavítsa és az oldal mihamarabb elérhetővé váljon.

Fontos, hogy nem minősül a Vállalkozás hibás teljesítésének az, ha a hiba nem landoló oldallal összefüggésben merül fel, hanem az oldal eléréséhez használt internetes elérést biztosító eszköz, böngészőprogram hibájából ered.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság (Kizárólag fogyasztót megillető jog)

A Vállalkozás más által gyártott ingó dolgok értékesítésével nem foglalkozik.

 1. Jótállás

Vállalkozás nem értékesít olyan terméket, amelyre kötelező jogszabályi jótállás vonatkozna: pl. olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor) hatálya alá tartozna.

A      X. és XI-      fejezetben rögzített rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha a Megrendelő fogyasztónak minősül!

X. Fogyasztó elállása

 1. Határidő, elállás/felmondási jog gyakorlása

Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, úgy Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a köztünk létrejött szerződéstől, akkor is, ha a szerződés teljesítése megkezdődött.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján, az alábbi címre: Tóth Rita ev. postcím: 9027 Győr, Gyóni Géza stny. 4., e-mail cím: info@tothrita.hu

Ebből a célból felhasználhatja az ÁSZF mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, valamint a 45/2014. (22.26) Korm.rendelet mellékletét képező mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 1. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Ha Ön az egyedi szerződésben kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Amennyiben díjfizetésre sor került, úgy az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét visszatérítjük.

Amennyiben az egyedi szerződésben akként nyilatkozott, hogy a felmondási időn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése és tudomásul vette azt, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, úgy a szolgáltatás egészének teljesítését követően Önt nem illeti meg az elállás joga.

XI. Panaszkezelés, jogérvényesítés

I. Szolgáltatásunkkal kapcsolatos panaszait, kifogásait az alábbiak szerint tudja közölni Vállalkozásunkkal:

 1. Szóban telefonon

Vállalkozásunk az I.1. pontban megadott elérhetőségen is felveszi panaszait. A telefonbeszélgetésről jegyzőkönyvet készít és azt legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi Ön részére.

 1. Írásban: postai úton, e-mail útján, messengeren, facebookon előterjesztett panasz

Vállalkozásunk az írásban érkezett panaszt legkésőbb annak beérkezését követő 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja, ugyanolyan módon, ahogy a panasz érkezett.

A panaszt, panaszról készült jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Vállalkozásunk három évig köteles megőrizni.

Amennyiben Vállalkozásunk panaszát elutasítja, úgy azt írásban megindokolja és tájékoztatja Önt arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint azt, hogy Vállalkozásunk igénybe veszi-e a fogyasztói jogvita rendezése érdekében a békéltető testületi eljárását.

II. Amennyiben Ön fogyasztó és az álláspontja szerint a panasza nem megfelelően került elbírálásra, úgy a jogvita rendezésére a panaszát az alábbi hatóságoknak küldheti meg:

 1. Panaszát megküldheti az Európai Unió online vitarendezési platform (ODR platform) részére.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek akár egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára.

 1. Panaszával lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A testület eljárása az Ön kérelmére indul, amelyet a testület elnökéhez kell benyújtania. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Illetékesség

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Békéltető testületek elérhetőségei: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Vállalkozásunk székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: 06-96-520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta elnök

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Weboldal: https://gymsmkik.hu/bekelteto

 

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Vállalkozásunkat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a testület értesítésének kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztó igényének jogossága és az ügy körülményei vonatkozásában, köteles tényállítását előadni, valamint az azt alátámasztó bizonyítékokat csatolni. Vállalkozásunk köteles továbbá a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (eseti alávetés) vagy ennek kizárására vonatkozó nyilatkozatát illetően válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

Vállalkozásunk köteles biztosítani egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét a meghallgatáson kivéve, ha Vállalkozásunk székhelye/telephelye/fióktelepe nem az illetékes Békéltető Testületet működtető kamera szerinti megyében van bejegyezve.

A Vállalkozó nyilatkozik, miszerint békéltető testületnél általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság a panasz elbírálását követően fönt arról, hogy indít-e fogyasztóvédelmi eljárást, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldhatja meg. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

III. Bírósághoz fordulás joga

Ön jogosult az fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtt történő érvényesítésére.

 

XII. Vegyes rendelkezések

 1. Alvállalkozó/Közreműködő

A Vállalkozás az általa vállalt szolgáltatás teljesítéséhez alvállalkozót/közreműködőt vehet igénybe.

 1. Szerződés módosítása

Az egyedi szerződés csak mindkét fél egybehangzó, írásbeli akaratnyilatkozatával módosítható.

 

XIII. Irányadó jogszabályok

  1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  2. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  3. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról

  45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

  2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

   

  XI. Elállási nyilatkozat

  (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

   

  Tóth Rita ev.

  Győr

  Gyóni Géza stny. 4.

  9027

   

  e-mail cím: info@tothrita.hu

   

  Tisztelt Címzett!

   

  Alulírott/ak ………………………………………….. szám alatti lakos/ lakosok kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[1]

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Termékek átvételének időpontja: …………………………………………………………………………………………

  A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………………………………………

  A fogyasztó(k) címe …………………………………………………………………………………………………………….

   

  Kelt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

   

   

  [1] szükséges a szerződés tárgyául szolgáló szolgáltatás(ok) megjelölése

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright © 2020 by tothrita.hu. Minden jog fenntartva. Ez az oldal nem része a Facebook weboldalnak vagy a Facebook Inc.-nek. Ez a weboldal nem támogatott a Facebook által semmilyen formában. A FACEBOOK a Facebook Inc. bejegyzett márkaneve.