fbpx

Ezt kell tudnod, ha kisállatot tartanál az ingatlanod területén

Két korábbi cikkemben már foglalkoztam az állattartás különböző vetületeivel, habár azokban inkább arra tértünk ki, hogy milyen önkényes lakásfoglalókkal kell megküzdenünk ingatlantulajdonosként, illetve azt boncolgattuk, hogy milyen állatfajtákat ajánlanék a különböző lakástípusokba, valamint a más-más életvitellel rendelkező embereknek.

A mai írásomban az ingatlanon belül történő állattartás jogi vetületét fogjuk górcső alá venni, hiszen – ahogy mindennek az életben – ennek is megvannak a maga szabályai, amelyekkel nem árt tisztában lennie mindenkinek. A későbbi problémák, bonyodalmak és bosszúságok elkerülése érdekében, lehetőleg még az előtt, hogy az új kis kedvenc beköltözne.

állattartás

Törvényes alapok az állattartásra vonatkozóan

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet rendkívül részletesen szabályozza az állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezéseket.

Ebben a jogszabályban nagyon alaposan és a legapróbb részletekre kiterjedően leírták, hogy az egyes állatfajtákat milyen körülmények között szabad tartani. Sőt, még egy, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény is létezik. A hatályos jogszabályok értelmében csak úgy tarthatunk otthonunkban házikedvencet, hogy a tartás lehetővé tegye az állat természetes viselkedését, és emellett a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Ezt a jogi keretet bővíti az, hogy a helyi önkormányzatok törvényi felhatalmazást kaptak arra vonatkozóan, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartására egyedi, az egyes településre vonatkozó szabályokat alkothassanak.

Tehát mielőtt bármilyen háziállatot, netán haszonállatot szeretnénk a portánkra telepíteni, mindenféleképpen ismerjük meg az erre vonatkozó helyi önkormányzati rendeletet is! És természetesen itt még nincs vége a szabályoknak, amelyeknek meg kell felelnünk, hiszen a társasházak esete megint külön történet. De erről majd részletesebben is lesz szó később.

 

Az emberek és az állatok jogai

Habár állatot tartani mindenkinek joga van, amennyiben az úgy valósul meg, hogy az állatok jogai se sérüljenek, ezt csak úgy valósíthatjuk meg, hogy ezzel párhuzamosan a környezetünkben élők jogai se csorbuljanak. A közelebbi és távolabbi szomszédainknak ugyanis joguk van az otthonuk használatának zavartalanságához.

Állattulajdonosként tehát kötelesek vagyunk minden olyan magatartást kerülni, amellyel a szomszédokat szükségtelenül zavarjuk vagy az ő jogaik gyakorlását veszélyeztetjük. A két érdek ütközése esetén – ahogy a legtöbb esetben is – célszerű megkísérelni a vitás helyzet békés úton, megegyezéssel történő rendezését, de ha ez eredménytelen, akkor igénybe vehető a jogi út.

állattartás

Az emberek és az állatok jogai

Habár állatot tartani mindenkinek joga van, amennyiben az úgy valósul meg, hogy az állatok jogai se sérüljenek, ezt csak úgy valósíthatjuk meg, hogy ezzel párhuzamosan a környezetünkben élők jogai se csorbuljanak. A közelebbi és távolabbi szomszédainknak ugyanis joguk van az otthonuk használatának zavartalanságához.

Állattulajdonosként tehát kötelesek vagyunk minden olyan magatartást kerülni, amellyel a szomszédokat szükségtelenül zavarjuk vagy az ő jogaik gyakorlását veszélyeztetjük. A két érdek ütközése esetén – ahogy a legtöbb esetben is – célszerű megkísérelni a vitás helyzet békés úton, megegyezéssel történő rendezését, de ha ez eredménytelen, akkor igénybe vehető a jogi út.

Állattartás társasházi lakásokban

Egyáltalán nem ritka, hogy a társasházak lakói valamilyen állatot tartanak az otthonaikban, ebben az esetben azonban a fent említett jogszabályokon kívül a társasházakról szóló törvényt is figyelembe kell vennünk. Ez ugyanis kimondja, hogy a társasházban történő együttélést a társasház saját szervezeti- és működési szabályzata, valamint a házirend együttesen szabályozza. Ez a két okirat minden tulajdonostárs rendelkezésére áll, tartalmát tehát célszerű áttanulmányozni, hiszen azt minden ingatlanhasználó, legyen az tulajdonos vagy bérlő, köteles maradéktalanul betartani. Akár azt is belefoglalhatják a szabályzatokba, hogy pontosan milyen és mennyi állat tartható maximálisan egy-egy lakásban.

A társasházak állattartással kapcsolatos szabályait tehát ezekben a szabályzatokban lehet rendezni a vonatkozó jogszabályok keretein belül. Természetesen csakis úgy, hogy ez a szabályozási gyakorlat nem lehet ellentétes a vonatkozó jogszabályokon kívül, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározottakkal sem. Fontos tudni, hogy az egyes lakásokban tartható állatok számát a házirend korlátozhatja. Ezt pedig figyelembe kell vennünk, ha úgy döntünk, hogy állatot szeretnénk tartani.

Az teljesen biztos, hogy azt minden házirend következetesen tiltja, hogy a közös helyiségekben tartson valaki állatot. Veszélyes házikedvencet, mint például pókot, skorpiót vagy mérges kígyót azonban még a saját lakásunkban sem tarthatunk.

A lakóközösségnek azonban nincs arra lehetősége, hogy a kutyatartást kifejezetten megtiltsa a lakásban – erre már jogerős bírósági határozat is született, az állatbarátok legnagyobb örömére. Korábban a házirendben szabályozták, pontosabban tiltották bizonyos társasházak esetében az állattartást, az Alkotmánybíróság azonban kimondta, hogy ezt nem tehetik meg.

állattartás

Az ikerházakban és sorházakban történő állattartásról

A társasházakéhoz hasonló, részletes szabályozást az ikerházak és a sorházak vonatkozásában ugyan nem lehet találni, de természetesen az általános szabályok rájuk is vonatkoznak.

Amennyiben ezek az ingatlantípusok osztatlan közös tulajdonban vannak, úgy a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai alkalmazandók rájuk, amely ebben a kérdésben úgy rendelkezik, hogy a tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára, azonban ezt a jogot egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő lényeges jogi érdekeinek sérelmére.

 

Családi házaknál élő kiskedvencek

Családi házak esetén elsősorban azoknak az állatoknak a tartása szokott konfliktushoz vezetni, amelyek a nap egy bizonyos részében vagy egészében az udvaron tartózkodnak.

Kertes ház esetében minden esetben gondolnunk kell arra is, hogy a szomszéd kerítésénél egész nap ugató, csaholó kutya adott esetben zavarhatja szomszédjaink nyugodt életvitelét. Egy dühös szomszéd emiatt akár birtokvédelmi eljárást is kezdeményezhet. Nem árt tehát már előre átgondolni azt, hogy az ilyen és hasonló helyzeteket miként tudjuk már előre kivédeni. Ilyen megoldás lehet például a kert egyes részeinek elválasztása vagy kinti kennel építése – amelyeket célszerű már azelőtt megtenni, hogy az állat beköltözik hozzánk.

állattartás

Nem csak a szabályoknak, az állat igényeinek is meg kell felelni!

Amit még feltétlenül át kell gondolnunk, mielőtt bármilyen állat tartásába kezdenénk, azok a saját anyagi lehetőségeink. Egy kisállat tartása ugyanis a sok öröm mellett, amelyet az állattartás adhat, többnyire hosszú évekre rendszeres anyagi terhet is jelent egyszerre.

Nem csak az állatok napi betevőjének biztosítása és egyéb felszerelések merülhetnek fel kiadásként, hanem egyéb dolgok is, amelyekre talán nem is gondolnál. Kevesen tudják például azt, hogy az önkormányzatoknak lehetősége van arra is, hogy az adott településen tartott ebek vonatkozásában ebrendészeti hozzájárulás megfizetését írják elő.

Váratlanul felmerülő költség lehet az is, hogyha kedvencünk másnak kárt okoz –ezért érdemes akár külön rá vonatkozóan is biztosítást kötni vagy kiegészíteni a már meglévő biztosításunkat erre vonatkozóan.  De előfordulhat egy hirtelen fellépő egészségügyi probléma, betegség is, amely szintén súlyos anyagi terhet jelenthet bizonyos esetekben.

 

Kutya-macska viszony az állatok miatt?

A legnagyobb elővigyázatosság és jó szándék ellenére is előfordulhat, hogy a házikedvencek zavarják a szomszédok vagy a lakóközösség nyugalmát. Ez leginkább a kijáró, illetve a hangoskodó állatok miatt szokott bekövetkezni, de olyan is előfordulhat, hogy tudomásunkra jut, hogy valaki tiltott állatot tart a lakásában.

Természetesen van jogorvoslati lehetőség ezekre a problémákra is, ha békés úton és egymás között nem tudunk dűlőre jutni a megoldást illetően. Ilyen esetekben a kisállat tartásával kapcsolatos probléma kapcsán az illetékes önkormányzati jegyzőnél birtokvédelmet lehet kérni.

Minden egyes egyedi esetre kiterjedő és irányadó választ a vonatkozó jogszabályokban azonban nem találhatunk az állattartással kapcsolatban. Sok lényeges kérdést részletszabályokban, önkormányzati rendeletekben, a szervezeti és működési szabályzatban vagy házirendben találhatunk meg. Ez pedig azt is eredményezheti, hogy községenként, városonként, sőt, akár társasházanként, épületenként is eltérő szabályokkal találkozhatunk.

A bírói gyakorlat rögzíti, hogy – a helyi sajátosságokra is tekintettel –melyik az a magatartás, ami a környezetet sértő magatartásnak tekinthető. Számíthat az is, hogy a panaszos fél olyan környezetbe költözött önkéntesen, ahol nem tiltott az állattartás.

Ezeken túl született már olyan bírósági határozat is, amely kimondta, hogy meghatározott személyek fokozott érzékenysége nem eredményezheti azt, hogy az állattartó ezen tevékenységének megszüntetésére kényszerüljön. A korábbi esetekből kiindulva a jogszabályoknak, házirendnek megfelelően tartott kisállat gazdájával szemben a szomszédnak az allergiára vagy kisgyermekre hivatkozással indított birtokvédelme valószínűleg nem fog a kívánt eredményre vezetni.

állattartás

Megfontolt döntést kell hozni!

Ebben a témakörben is kijelenthetjük, hogy átgondolt, minden lehetséges nehezítő körülményt, később felmerülő problémát, és annak megoldási lehetőségeit is alaposan át kell gondolni, mielőtt bármilyen állat tartásába kezdenénk. Ezt diktálja az állatok és az emberek érdeke is.

Ha úgy döntesz meg szeretnéd osztani az ingatlanod egy kis kedvenccel, ne felejts el előtte tájékozódni a konkrét állatra vonatkozó tartási feltételekről, és a szomszédaidat is időben készítsd fel az új családtag érkezésére!

 

Ha tetszett a cikk, oszd meg másokkal is, te pedig kövess Facebookon,  YouTube-on, és Instagramon is, mert ott is rendszeresen teszek közzé ingatlanokkal kapcsolatos ismeretterjesztő tartalmakat, és érdekes sztorikat az ingatlanközvetítés világából!

Szeretnéd, hogy segítsek lakáscéljaid elérésében vagy meglévő ingatlanod adnád el ahhoz, hogy másikat vásárolhass? Keress bizalommal telefonon, vagy e-mailben, szívesen segítek a következő otthonod megtalálásában! Telefon: +36309059273 (hétfő-péntek 9-18h) Mail: info@tothrita.hu