Ingatlan értékbecslés

1998 óta foglalkozom lakóingatlanok értékbecslésével. Tevékenységi területem Győr és 25 km-es körzete.
Az ingatlan értékbecslés összetett, széles körű szakmai tudást, tapasztalatot és felelősséget jelentő tevékenység, melynek végzéséhez az ingatlan tulajdonosainak bizalmára is szükség van.

Vállalási határidő:

  • 5 napon belül
Írásbeli szakvélemény díja:
  • Egyedi ajánlat alapján
Értékbecslés megrendelése:


Milyen szempontokat kell figyelembe venni egy értékbecslés során?

Elengedhetetlen az ingatlan helyszíni bejárása, és állapotrögzítő fényképfelvételek készítése. Az ingatlan tulajdoni lapja, térképkivonata és alaprajza biztosítja a hivatalos adatok megismerését.

Az értékbecslési módszerek közül három főbb forma ismeretes, melyek közül a leggyakrabban használt technika a piaci forgalmi értékelés. A forgalmi érték meghatározásánál figyelemmel kell lenni a település jellegére, az ingatlan településen belüli fekvésére, megközelíthetőségére, rendeltetésére, infrastrukturális ellátottságára, használhatóságára, állapotára és nagyságára. Az adatgyűjtés során szerzett piaci összehasonlító adatok statisztikai jellegű segítséget jelentenek.

Az állapotellenőrzés szemrevételezés alapján történik, feltárásokra, statikai és diagnosztikai vizsgálatokra, mérésekre nem kerül sor.

Egy adott ingatlan értéke azt a valószínűsíthető értéket jelenti, melyet az ingatlan a piaci viszonyok között képvisel. Egy ingatlan értéke a telek és a felépítmény(ek) értékét foglalja magában.

Tóth Rita - hiteltanácsadás, ingatlan értékbecslés, energiatanúsítvány
9022 Győr, Árpád u. 77/b fszt. - Tel./Fax: 96/312-940 - Mobil: 06-30/9059-273 - Email: info@tothrita.hu